Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

    
   
    
           
    
                      
       
                   
             
             
           
               
  
                       
     
             
       
 
   
  
                
 
       
    
   
             
     
   
           
                  
   
      
         
   

 

The main idea of this project is unique: Babelmatrix is a multidimensional-multilingual web anthology, which is displaying parallelly the original and the translated works. This provides the users with an adequate glimps into the culture of other European countries, in which the national literatures play a decisive role. This portal is representing and realizing the European idea of multilinguism, unity in diversity.

Mistr Dýně (Czech)

Jak dýně
na sluncem vyhřáté hlíně,
tak rozvaluje se hloupý –
hoví si ve své hlouposti
a zraje


(II)

Jak dýně
na sluncem vyhřáté hlíně,
tak rozvaluje se moudrý –

Tök-mester (Hungarian)

Mint tök
a nap hevítette földön,
úgy henyél az ostoba -
ostobaságával telve
érik


(II)

Mint tök a nap hevítette földön,
úgy henyél a bölcs -
bölcsességével telve

Hazajöttél, a szonettek meg strandra mentek (Hungarian)

Hát hazajöttél, hát haza, hát,
kivilágíthatnánk a kupolát,
de tegnap, tegnap leeresztett,
beállt egyszerű mennyezetnek,
nagyon nagyon fáradt vagyok ma,
verset szöszöltem fogvacogva,
kabátom sem, pokrócom sem plakát,
ki semmi sem dobol, csak a vers, csak a vers,
ha ráfigyelsz, ha nagyon ráfigyelsz,
hát hazajöttél, hát haza, hát,
láthattad szonettek fürdőző csapatát,

Si späť, sonety šli na pláž (Slovak)

Nuž prišla si domov, veru domov, veru,
mohli by sme si rozsvietiť kupolu,
ale včera, klenba včera spľasla,
na jednoduchý strop sa narovnala,
unavený som dnes veľmi veľmi,
zuby cvakajúc som sa piplal básňami,
ani kabát ani deka moja plagátom nie je,
nič, len báseň, len báseň ma burcuje
ak ju poslúchaš, veľmi sleduješ,
nuž prišla si domov, veru domov, veru,
mohla si vidieť kúpajúcu sa družinu

[…]

Pradávna (Slovak)

1
Som Alfa.
V pradávnych smútkoch sa kúpe moje telo, zranené hviezdy odchádzajú,
spánok len posledným článkom prsta pohladká mop tvár;
obrazy bez myšlienok, myšlienky bez obrazov. BOLÍŠ.
Som matka matky. Som dcéra dcéry. Spomienka na spomienku, o ktorej nevieme.

2

[…]

Die Urzeitliche (German)

1
Ich bin Alfa.
In uralter Traurigkeit
badet mein Leib,
verwundete Sterne
schwinden dahin,
bloß eben mit der Fingerkuppe
streichelt der Schlaf
mein Gesicht;
Bilder ohne Gedanken,
Gedanken ohne Bilder.
DU SCHMERZT.
 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::