This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

    
 
   
    
           
    
                      
       
                   
              
             
           
               
 
 
    
                        
     
             
       
 
   
  
                
 
       
    
   
             
     
   
           
                   
   
         
         
   
 

 

The main idea of this project is unique: Babelmatrix is a multidimensional-multilingual web anthology, which is displaying parallelly the original and the translated works. This provides the users with an adequate glimps into the culture of other European countries, in which the national literatures play a decisive role. This portal is representing and realizing the European idea of multilinguism, unity in diversity.

Praze (Torso nadĕje) (Czech)

Malověrní Čas kostižerný
jí jenom krásu dal
a z polí stenných křik iluminoval
kamenné texty portálů a zdí
Tak bude vždy
Malověrní
Tak bude vždy

Za vraty našich řek
zní tvrdá kopyta
za vraty našich řek
kopyty rozryta

[…]

An Prag (German)

Kleingläubige Die Knochenfraßzeit
konnte ihr nur Schönheit verleihen
und von den stöhnenden Feldern das Schreien
illuminierte der Türme und Tore Texte aus Stein
so wird es immer sein
Kleingläubige
Immer wird das so sein

Hinter den Toren unsrer Flüsse
stampfen Hufe hart

[…]

Samko Tále: Kniha o cintoríne (Slovak)

Vtedy je najlepšie stať sa spisovateľom, keď prší, lebo vtedy aj tak nezbieram kartóny, lebo vtedy ich sprostý Krkan v Zberni neberie, že sú mokré, ale iným berie, aj keď sú mokré, Krkan sprostý. Iným berie, napríklad tej cigánskej potkanke Angelike Édesovej, tej berie, aj keď má mokré. Ale ja viem, čo je vo veci. To je vo veci, že keď príde potkanka Angelika Édesová, tak napíše papierik, že Hneď prídem, ale hneď nepríde, lebo on sa tam zavrie v Kancelárii s potkankou A

[…]

Samko Tále könyve a temetőről (Hungarian)

Az emberből akkor lesz lényegében író, ha jól esik, mert olyankor úgyse lehet gyűjteni a kartont, mert a Gyűjtőben nincs átvétel, mert az a szemét Krkan nem veszi át, merthogy átázott, de másoktól bezzeg átveszi, akkor is, ha ázott. Olyan másoktól például átveszi az a szemét Krkan, mint például az a cigány szemétláda Angelika Édesová, attól átveszi az ázottat is. De én tudom, mi van a dologban. A dologban az van, hogy amikor megjön az a szemétláda Angelika Éd

[…]

Hazajöttél, a szonettek meg strandra mentek (Hungarian)

Hát hazajöttél, hát haza, hát,
kivilágíthatnánk a kupolát,
de tegnap, tegnap leeresztett,
beállt egyszerű mennyezetnek,
nagyon nagyon fáradt vagyok ma,
verset szöszöltem fogvacogva,
kabátom sem, pokrócom sem plakát,
ki semmi sem dobol, csak a vers, csak a vers,
ha ráfigyelsz, ha nagyon ráfigyelsz,
hát hazajöttél, hát haza, hát,
láthattad szonettek fürdőző csapatát,

Si späť, sonety šli na pláž (Slovak)

Nuž prišla si domov, veru domov, veru,
mohli by sme si rozsvietiť kupolu,
ale včera, klenba včera spľasla,
na jednoduchý strop sa narovnala,
unavený som dnes veľmi veľmi,
zuby cvakajúc som sa piplal básňami,
ani kabát ani deka moja plagátom nie je,
nič, len báseň, len báseň ma burcuje
ak ju poslúchaš, veľmi sleduješ,
nuž prišla si domov, veru domov, veru,
mohla si vidieť kúpajúcu sa družinu

[…]

 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::