Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

    
   
    
           
    
                      
       
                   
             
             
           
               
    
                        
     
             
       
 
   
  
                
 
       
    
   
             
     
   
           
                   
   
       
         
   

 

The main idea of this project is unique: Babelmatrix is a multidimensional-multilingual web anthology, which is displaying parallelly the original and the translated works. This provides the users with an adequate glimps into the culture of other European countries, in which the national literatures play a decisive role. This portal is representing and realizing the European idea of multilinguism, unity in diversity.

Ars poetica (Polish)

Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej,
która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą
i pozwoliłaby się porozumieć nie narażając nikogo,
autora ni czytelnika, na męki wyższego rzędu.

W samej istocie poezji jest coś nieprzystojnego:
powstaje z nas rzecz, o której nie wie

[…]

Ars poetica? (English)

I have always aspired to a more spacious form
that would be free from the claims of poetry or prose
and would let us understand each other without exposing
the author or reader to sublime agonies.

In the very essence of poetry there is something indecent:
a thing is brought forth which we didn't know we had in us,

Strand (Hungarian)

A strandon általában van víz.
     Ha tenger van, az az igazi strand,
mert vagy a medencébe nem férek bele,
     vagy más nem fér a medencébe tőlem.
Egy strandoló sok strandolót terem,
     körülölel a napolajszaguk,
és mindig van valami megafon,
     és az nem hagy békén többek között.
Egyes strandokon lehet enni-inni,

Kúpalisko (Slovak)

Na kúpalisku väčšinou je voda.
     Ak je more, to je ozajstné kúpalisko
lebo bud'sa nezmestím do bazénu
     alebo iní sa nezmestia do bazénu kvôli mne.
Jeden kúpajúci sa urodí viac kúpajúcich sa
     obklopí ma zápach oleja na opalóvanie
a vždy je nejaký megafón
     a ten ma vyrušuje okrem mého.

Osztályrészem (Hungarian)

Partra szállottam. Levonom vitorlám.
A szelek mérgét nemesen kiálltam.
Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben
Izzada orcám.

Béke már részem: lekötöm hajómat,
Semmi tündérkép soha fel nem oldja.
Oh te, elzárt hely, te fogadd öledbe
A heves ifjút!

Bár nem olly gazdag mezeim határa,

Mói udział (Polish)

Otom ujrzał brzeg i winduję żagle.
Furii wichrów złych dotrzymałem pola.
Pośród Scylii paszez, między burz tysiącem
Pot mnie oblewał.

Gdzie spokojna toń, statek zakotviczę,
Nie odwiąże go żadna mara zwodna.
Ty, zatoko cisz, weź na swoje łono
Młodość burzliwą!

 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::