Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

    
   
    
           
    
                      
       
                   
              
             
           
               
    
                        
     
             
       
 
   
  
                
 
       
    
   
             
     
   
           
                   
   
       
         
   

 

The main idea of this project is unique: Babelmatrix is a multidimensional-multilingual web anthology, which is displaying parallelly the original and the translated works. This provides the users with an adequate glimps into the culture of other European countries, in which the national literatures play a decisive role. This portal is representing and realizing the European idea of multilinguism, unity in diversity.

Wiersze (Polish)

1.
Tak, tu powinniśmy przychodzić,
do próżnych i surowych wnętrz. Dziś,
kiedy nie mamy nic do przyniesienia, nic
co by miało ciężar, nic
prócz ciężarów własnych które
nikomu nigdy na nic.

Powinniśmy przychodzić tuż przed świtem
gdy za miastem słychać płacz pociągów,

[…]

Gedichte (German)

* * *

Siff schwimmt auf dem Fluß. Die Brücke hat sich gewöhnt.
Sie versucht nicht einen ihrer vielen Füße zu heben
und zu schütteln. Am oberen Lauf pflegen Frauen
ihre Körper. Über der schwarzen Innenstadt
schimmert das gerötete Lid der Wolken, unausgeschlafen.

Sem utódja, sem boldog őse (Hungarian)

Sem utódja, sem boldog őse,
Sem rokona, sem ismerőse
Nem vagyok senkinek,
Nem vagyok senkinek.

Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces, messze fény,
Lidérces, messze fény.

De, jaj, nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni,

[…]

Ani potomkom, ani predkom šťastným (Slovak)

Ani potomkom, ani predkom šťastným,
ani príbuzným, ani známym
nie som nikomu,
nie som nikomu.

Som ako každý človek: vznešenosť,
severný pól, tajomstvo, cudzosť,
tiesnivé svetlo vzdialené,
tiesnivé svetlo vzdialené.

Ale, joj, neviem ním zostať,
chcel by som sa vám ukázať,

[…]

Fortepian Szopena (Polish)

Do Antoniego C...

La musique est une chose étrange!
Byron
L'arte? ... c'est l'art - et puis,Voilà tout.
Béranger

I 
Byłem u Ciebie w te dni przedostatnie
Nie docieczonego wątku -- --
-- Pełne, jak Mit,

[…]

Chopin zongorája (Hungarian)

A zene kölönös dolog!
Byron

Művészet? Az! És semmi több.
Béranger

I.

Nálad voltam végnapjain a rejtett
fonálnak - mítoszi módra
súlyos napok,
hajnal-fakók,

[…]

 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::