Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

    
   
    
           
    
                      
       
                   
              
             
           
               
    
                        
     
             
       
 
   
  
                
 
       
    
   
             
     
   
           
                   
   
       
         
   

 

The main idea of this project is unique: Babelmatrix is a multidimensional-multilingual web anthology, which is displaying parallelly the original and the translated works. This provides the users with an adequate glimps into the culture of other European countries, in which the national literatures play a decisive role. This portal is representing and realizing the European idea of multilinguism, unity in diversity.

Ars poetica (Polish)

Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej,
która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą
i pozwoliłaby się porozumieć nie narażając nikogo,
autora ni czytelnika, na męki wyższego rzędu.

W samej istocie poezji jest coś nieprzystojnego:
powstaje z nas rzecz, o której nie wie

[…]

Ars poetica? (English)

I have always aspired to a more spacious form
that would be free from the claims of poetry or prose
and would let us understand each other without exposing
the author or reader to sublime agonies.

In the very essence of poetry there is something indecent:
a thing is brought forth which we didn't know we had in us,

Wiersze (Polish)

1.
Tak, tu powinniśmy przychodzić,
do próżnych i surowych wnętrz. Dziś,
kiedy nie mamy nic do przyniesienia, nic
co by miało ciężar, nic
prócz ciężarów własnych które
nikomu nigdy na nic.

Powinniśmy przychodzić tuż przed świtem
gdy za miastem słychać płacz pociągów,

[…]

Wiersze (Czech)

1.
Ano, sem máme přicházet,
do prázdných a přísných míst. Dnes,
když nemáme co přinést, nic,
co by mělo váhu, nic,
než vlastní tíže, co
nikdy nikomu nic nedaly.
Máme sem chodit před svítáním,
když za městem slyšíš pláč vlaků,
ptáci ještě spí a tmy
už zůstal sotva odřezek;
když nikdo nezvedá sluchátko, když

[…]

Pradávna (Slovak)

1
Som Alfa.
V pradávnych smútkoch sa kúpe moje telo, zranené hviezdy odchádzajú,
spánok len posledným článkom prsta pohladká mop tvár;
obrazy bez myšlienok, myšlienky bez obrazov. BOLÍŠ.
Som matka matky. Som dcéra dcéry. Spomienka na spomienku, o ktorej nevieme.

2

[…]

Die Urzeitliche (German)

1
Ich bin Alfa.
In uralter Traurigkeit
badet mein Leib,
verwundete Sterne
schwinden dahin,
bloß eben mit der Fingerkuppe
streichelt der Schlaf
mein Gesicht;
Bilder ohne Gedanken,
Gedanken ohne Bilder.
DU SCHMERZT.
 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::