The page of Janík, Pavol, Slovak biography

Image of Janík, Pavol
Janík, Pavol
(Pavol Janík)
(1956–)

Biography

Pavol Janík, je slovenský spisovateľ, predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 - 2007). V rokoch 1976 – 1981 študoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, pričom popri štúdiu pracoval ako režisér Slovesnej umeleckej realizácie Československého rozhlasu v Bratislave, neskôr ako dramaturg hranej tvorby Slovenského filmu

Pôsobenie:
1982 - 1983 dramaturg v Slovenskom filme
1983 - 1987 pracoval na úseku riadenia slovenskej kinematografie na ministerstve kultúry
1987 - 1989 tajomník Zväzu slovenských dramatických umelcov
1989 - 1990 redaktor kultúrnej rubriky denníka Pravda
1990 - 1992 bol v slobodnom povolaní a venoval sa literárnej tvorbe
1992 - 1993 vedúci redaktor oddelenia kultúry denníka Koridor
1993 - 1997 copywriter a neskôr kreatívny riaditeľ medzinárodnej reklamnej agentúry GGK
1997 - 1998 kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry Donar
1998 - 2003 tajomník Spolku slovenských spisovateľov
2003 - 2007 predseda Spolku slovenských spisovateľov
2007 - 2013 tajomník Spolku slovenských spisovateľov
2010 - 2013 šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník
2013 Spisovateľ - Slobodné povolanie

Zdroje:
-http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/pavol-janik
-http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=663
-http://pavoljanik.sk/CV.html
- https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Jan%C3%ADk_(spisovate%C4%BE)

(Editor of this page: Répás Norbert)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap