Translations from Hungarian

Choose the language of the translation

In French

À William Carlos Williams {Rácz Judit} (William Carlos Williamsnek) – Kemenczky Judit
À ce jour {Rácz Judit} (Mára) – Hajnal Anna
À Lajos Kassák {Rácz Judit} (Kassák Lajosnak) – Weöres Sándor
A perpétuité {Majoros Zsuzsanna} (Életfogytiglan has audio) – Pilinszky János
Accorde-moi le calme {Pődör László} (Adj már csendességet) – Balassi Bálint
Agonia christiana {Rácz Judit} (Agonia christiana) – Pilinszky János
Ames au piquet {Robin, Armand} (Lelkek a pányván) – Ady Endre
Apocryphe {Regnaut, Maurice} (Apokrif [video] has audio) – Pilinszky János
Après minuit {Rousselot, Jean} (Éjfél után) – Illyés Gyula
Art poétique {Rousselot, Jean} (Ars poetica has audio) – József Attila
Árvácska - La petite de l’assistance {Lászlo Gara} (Árvácska) – Móricz Zsigmond
Attente {Rácz Judit} (Várakozás) – Kálnoky László
Attribué à Ovide - Resignatio {Rácz Judit} (Ráfogások Ovidiusra - Resignatio) – Jékely Zoltán
Au bord du Danube {Tímár György} (A Dunánál [video]) – József Attila
Au secours! {Lallemand, Marcel} (Kiáltozás [video]) – József Attila
Au téléphone {Gara László} (Telefon) – Gellért Oszkár
Au troisième jour {Gera György} (Harmadnapra has audio) – Pilinszky János
Autophagie {Rácz Judit} (Autophagia) – Weöres Sándor
Autoportrait, 1944 {Tímár György} (Önarckép 1944-ből) – Pilinszky János
Berceuse {Lallemand, Marcel} (Altató [video] has audio) – József Attila
Biographie {Rácz Judit} (Önéletrajz) – Weöres Sándor
Ce monde est tel un jardin {Pődör László} (Ez világ, mint egy kert) – Rimay János
CHANT DE SOLDAT IN LAUDEM CONFINIORUM {Ladislas Gara – Lucien Feuillade} (Egy katonaének, in laudem confiniorum - 'az „Csak búbánat” nótájára' has audio) – Balassi Bálint
Chêne de nuit {Tímár György} (Éjszakai tölgyfa) – Nemes Nagy Ágnes
Ci-gît W. S. {Rácz Judit} (Itt nyugszik W.S.) – Weöres Sándor
Clairé, été, silence {Rácz Judit} (Klári, nyár, csönd [video]) – Kormos István
Cœur pur {Lallemand, Marcel} (Tiszta szívvel [video] has audio) – József Attila
Collection privée {Rácz Judit} (Magángyűjtés) – Tandori Dezső
Confession {Gara László} (Vallomás) – Képes Géza
Constructeurs {Guillevic, Eugène} (Mesteremberek) – Kassák Lajos
Crapaud-caillou marche lent* {Rácz Judit} (A kő-béka lassan ment* [video]) – Weöres Sándor
Crépuscule {Tímár György} (Alkonyat, virradat [video]) – Nagy László
Dans cette banlieue énorme {Lallemand, Marcel} (A város peremén) – József Attila
Dans le cimitière de Házsongárd {Rácz Judit} (A Házsongárdi temetőben) – Jékely Zoltán
Dans le quartier Krisztina {Gorilovics Tivadar} (A Krisztinában) – Nemes Nagy Ágnes
De l’air! {Rousselot, Jean} (Levegőt! [video] has audio) – József Attila
Déjeuner d’automne {Eugène Guillevic} (Őszi reggeli) – Kosztolányi Dezső
Des changements survenus en France {Delzsényi Judit} (A franciaországi változásokra) – Batsányi János
Deux chaises au-dessus du Danube {Gera György} (Székek a Duna fölött) – Várady Szabolcs
Devant une cabine téléphonique {Pődör László} (Egy telefonfülke előtt) – Tornai József
(Disons :) Koan 1970 {Rácz Judit} ((Mondjuk:) Koan 1970-ből) – Tandori Dezső
Dix mille peuples {Pődör László} (Tízezer nép) – Tornai József
Élégie à un buisson de genêt {Rousselot, Jean} (Elégia egy rekettyebokorhoz) – Tóth Árpád
En une phrase {Dupré, Louise} (Egy mondatban) – Kalász Orsolya
Escalier {Rácz Judit} (Lépcső) – Petri György
Études hongroises 69 {Rácz Judit} (|Mi volnék?|) – Weöres Sándor
Études hongroises 105 {Rácz Judit} (Magyar etűdök 105) – Weöres Sándor
Face au matin du nouvel an {Rácz Judit} (Újév reggele elé) – Szécsi Margit
Fin septembre {Guillevic, Eugène} (Szeptember végén [video]) – Petőfi Sándor
Flora {Faucher, Jean-Paul} (Flóra [video]) – József Attila
Fourbu {Rousselot, Jean} (Megfáradt ember) – József Attila
Fragment sur l'amour {Rácz Judit} (Töredék a szerelemről) – Hajnal Anna
Fugitive {Gorilovics Tivadar} (A menekülő) – Hajnal Anna
Gargouilles {Rácz Judit} (Vízköpők) – Tandori Dezső
Gels, l'un après l'autre {Tímár György} (Fagyok jönnek) – Nagy László
Glace {Nemes Nagy Ágnes} (Jég) – Nemes Nagy Ágnes
Harmonia Cælestis (141) {Agnès Járfás} (Harmonia Cælestis (141)) – Esterházy Péter
Harmonia Cælestis (172) {Agnès Járfás} (Harmonia Cælestis (172)) – Esterházy Péter
Haut-de-forme {Ördögh Szilveszter} (Cilinder) – Arany János
Heure de tristesse {Tímár György} (Szomorúság órája) – Rába György
Hölderlin {Tímár György} (Hölderlin has audio) – Pilinszky János
Hölderlin {Rácz Judit} (Hölderlin) – Kemenczky Judit
Imploration {Rácz Judit} (Könyörgés) – Marsall László
Impondérable {Tímár György} (Súlytalanság) – Székely Magda
Inventaire {Rácz Judit} (Leltár) – Kormos István
J'aime bien {Rácz Judit} (Kedvelem…) – Petri György
J'aimerais être aimé {Rácz Judit} (Szeretném, ha szeretnének [video] has audio) – Ady Endre
Je crois {Rácz Judit} (Azt hiszem) – Pilinszky János
Je jure qu'elle est éternelle {Tímár György} (Esküszöm, hogy ő is örök) – Nagy László
Je le crois à ta main {Rácz Judit} (Kezednek elhiszem) – Marsall László
Je ne me souviens plus… {Guillevic, Eugène} (Milyen volt… [video]) – Juhász Gyula
Je serai jardinier {Métayer, Guillaume} (Kertész leszek has audio) – József Attila
Je suis couchée sur des ailes {Rácz Judit} (Szárnyakon fekszem) – Szécsi Margit
Jeudi {Sabatier, Robert} (Csütörtök) – Radnóti Miklós
Jugement d'exception {Tímár György} (Különitélet) – Pilinszky János
Koan bel canto {Rácz Judit} (Koan bel canto) – Tandori Dezső
Koan II {Rácz Judit} (Koan II) – Tandori Dezső
L'automne est passé par Paris {Guillevic, Eugène} (Párizsban járt az ősz has audio) – Ady Endre
L'Herbe-de-mer. {Gera György} (Tengeri fű) – Orbán Ottó
L'oignon parle {Rácz Judit} (A hagyma szól) – Petri György
La fête du point le plus bas* {Gaspar, Lorand} (A mélypont ünnepélye) – Pilinszky János
La passion de Ravensbrück {Rácz Judit} (Ravensbrücki passió has audio) – Pilinszky János
La poche returnée {Rácz Judit} (Kiforgatott zsebbel) – Kormos István
La rayonnement d'Egry {Tímár György} (Egry ragyogása) – Nagy László
La tristesse du seul verbe d'existence {Rácz Judit} (A puszta létige szomorúsága) – Tandori Dezső
La vielle {Rácz Judit} (Öreganyó) – Weöres Sándor
La vision {Tímár György} (A látvány) – Nemes Nagy Ágnes
La tragédie de l'homme {Roger Richard} (Az ember tragédiája) – Madách Imre
Le bonheur {Delzsényi Judit} (A boldogság) – Csokonai Vitéz Mihály
Le cavalier égaré {Manoll, Michel} (Az eltévedt lovas) – Ady Endre
Le cheval meurt et les oiseaux s’envolent (fragment) {Backer, Anne-Marie de} (A ló meghal a madarak kirepülnek (Záró részlet)) – Kassák Lajos
Le commencement de l'âge adulte {Gera György} (A felnőttkor kezdete) – Várady Szabolcs
Le mois de la toussaint {Rácz Judit} (Mindszent-hava) – Jékely Zoltán
Le Péristyle des Dents {Estangs, Luc} (A Fogak Tornáca) – Weöres Sándor
Le prodigue {Rácz Judit} (A tékozló) – Tandori Dezső
Le reste est grâce {Majoros Zsuzsanna} (A többi kegyelem) – Pilinszky János
Le triptyque de Brodsky {Loisel, Thierry} (Brodszkij-triptichon) – Petrőczi Éva
Le troisième {Rácz Judit} (A harmadik) – Pilinszky János
Le vieux Tzigane {Backer, Anne-Marie de} (A vén cigány) – Vörösmarty Mihály
Le visage {Tímár György} (Az arc) – Székely Magda
Les annales de la nature {Rácz Judit} (A természet évkönyvei) – Weöres Sándor
Les chevaux de la mort {Moreau, Jean-Luc} (A halál lovai) – Ady Endre
Les Danaïdes {Gachot, François} (A Danaidák) – Babits Mihály
Les dé’voreurs de cadavres {Tímár György} (Hullaevők) – Illyés Gyula
Les plaintes du pauvre petit enfant (fragments) {Guillevic, Eugène} (A szegény kisgyermek panaszai (részletek)) – Kosztolányi Dezső
Les profouders du silence {Rácz Olivér} (A csönd mélységei) – Marsall László
Les souliers-de-fer d'Hölderlin {Tímár György} (Hölderlin vascipői) – Nagy László
Lettre à sa femme {Moreau, Jean-Luc} (Levél a hitveshez [video]) – Radnóti Miklós
LORSQUE LE POETE TROUVA JULIA AINSI LA SALUA-T-IL: {Ladislas Gara – Lucien Feuillade} (Hogy Júliára talála így köszöne neki has audio) – Balassi Bálint
Ma patrie {Guillevic, Eugène} (Hazám has audio) – József Attila
Madone sacrilège {Tímár György} (Szentségtörő Madonna) – Nagy László
Maison en Normandie {Rácz Judit} (Ház Normandiában) – Kormos István
Mamie Poil {Juliette Camps} (Szösz néne (Túl a Maszat-hegyen. Muhi Andris és a pacák birodalma, részlet)) – Varró Dániel
Manifeste Dimensioniste {Tamkó Sirató Károly} (Dimenzionista Manifesztum) – Tamkó Sirató Károly
Marche forcée {Moreau, Jean-Luc} (Erőltetett menet [video]) – Radnóti Miklós
Médaillons (fragment) {Tímár György} (Medáliák) – József Attila
Méditation {Tímár György} (Elmélkedve) – Nemes Nagy Ágnes
Menus souvenirs {Lallemand, Marcel} (Könnyű emlékek...) – József Attila
Métamorphoses {Majoros Zsuzsanna} (Átváltozások) – Pilinszky János
Mets ta main {Métayer, Guillaume} (Tedd a kezed has audio) – József Attila
Mince route large route* {Rácz Judit} (Keskeny út, széles út*) – Weöres Sándor
Monnaie {Rácz Judit} (Érem) – Marsall László
Mr. T. S. Eliot fait cuire des macaroni {Pődör László} (Mr. T. S. Eliot tésztát főz) – Tornai József
Musique des grillons (fragment) {Rousselot, Jean} (Síppal, hegedűvel) – Szabó Lőrinc
Noces d’autours au-dessus des bruyères {Sabatier, Robert} (Héja-nász az avaron [video] has audio) – Ady Endre
Ô Dieu très humain {Pődör László} (Könyörög Istennek, hogy bujdosásában...) – Balassi Bálint
Ô pauvre nation magyare... {Pődör László} (Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlássán s fogyássán) – Rimay János
Ô, ma douce Hongrie... {Pődör László} (Búcsúja hazájától) – Balassi Bálint
Ode {Rousselot, Jean} (Óda [video]) – József Attila
Oraison funébre {Faucher, Jean-Paul} (Halotti beszéd has audio) – Kosztolányi Dezső
Où es-tu ? {Grosjean, Jean} (»Ádám, hol vagy?«) – Ady Endre
Oui, dans un monde d'os {Rácz Judit} (Ím a büszke szellem) – Szécsi Margit
Ouvriers {Faucher, Jean-Paul} (Munkások) – József Attila
Palissades {Rácz Judit} (Kerítések) – Marsall László
Paysage avec moi-même {Gorilovics Tivadar} (Tájkép magammal) – Nagy László
Paysage, graduellement {Tímár György} (Látkép fokozatokban) – Rába György
Perpetuum mobile {Majoros Zsuzsanna} (Örökmozgó has audio) – Pilinszky János
Plus s’écoule le temps... {Pődör László} (Az idő ósága nevel magas fákot) – Rimay János
Poème des ténèbres {Manoll, Michel} (A sötétség verse) – Dsida Jenő
Poésie {Majoros Zsuzsanna} (Költemény has audio) – Pilinszky János
Point de croix {Rácz Judit} (Keresztöltés) – Weöres Sándor
Pour mon anniversaire {Guillevic, Eugène} (Születésnapomra has audio) – József Attila
Pour mon anniversaire {Rácz Judit} (Születésnapomra) – Kálnoky László
Prière à Saint Blaise {Chaulot, Paul} (Balázsolás) – Babits Mihály
Prière vespérale pour les enfants {Rácz Judit} (Gyermekek esti imája) – Jékely Zoltán
Psychanalyse chrétienne {Backer, Anne-Marie de} (Psychoanalysis Christiana) – Babits Mihály
Quatrain {Rácz Judit} (Négysoros has audio) – Pilinszky János
Question {Rácz Judit} (Kérdés) – Pilinszky János
Question du soir {Guillevic, Eugène} (Esti kérdés [video]) – Babits Mihály
Qui portera é’amour {Guillevic, Eugène} (Ki viszi át a Szerelmet [video] has audio) – Nagy László
Reproche {Rácz Judit} (Szemrehányás) – Petri György
Rêve {Rácz Judit} (Álom) – Kormos István
Rosée {Lallemand, Marcel} (Harmatocska [video]) – József Attila
S'en retournant chez soi {Rácz Judit} (Hazafelé) – Weöres Sándor
Sacrifice humain {Gera György} (Emberáldozat) – Orbán Ottó
Salon ; l’année {Rácz Judit} (Salon; évszám) – Tandori Dezső
Salut à Thomas Mann {Faucher, Jean-Paul} (Thomas Mann üdvözlése) – József Attila
Sans espoir {Guillevic, Eugène} (Reménytelenül [video]) – József Attila
Secret professionnel 3. {Somlyó György} (Műhelytitkok 3.) – Somlyó György
Si rare... {Rácz Judit} (Oly ritka) – Petri György
Sois bon jusqu’a la morta {Ladislas Gara – Rousselot, Jean} (Légy jó mindhalálig) – Móricz Zsigmond
Sommeil à peine {Tímár György} (Az éberálom) – Rába György
Sur la dernière photographie de Attila József {Rácz Judit} (József Attila utolsó fényképére) – Weöres Sándor
Sur la plage {Rácz Judit} (A tengerpartra) – Pilinszky János
Sur le lac {Gorilovics Tivadar} (Nádas tavon [video]) – Vajda János
Sur une stèle égyiptienne {Guillevic, Eugène} (Egy egyiptomi sírkövön…) – Füst Milán
Synopsis de Beckett {Rácz Judit} (Beckett-szinopszis) – Petri György
Tambour et danse {Majoros Zsuzsanna} (Dob és tánc has audio) – Weöres Sándor
Tel que j'ai commence {Rácz Judit} (Amiként kezdtem has audio) – Pilinszky János
The heart of the matter {Rácz Judit} (The heart of the matter) – Tandori Dezső
Tous les détails {Rácz Judit} (Mind, mind a részletek) – Tandori Dezső
Tout pour rien {Rousselot, Jean} (Semmiért egészen) – Szabó Lőrinc
Trente ans apres {Gorilovics Tivadar} (Harminc év után) – Vajda János
Tu as refait de moi cet enfant… {Guillevic, Eugène} (Gyermekké tettél [video]) – József Attila
Un beau jour {Rácz Judit} (Egy szép napon) – Pilinszky János
Un Homme ivre sur le rail {Frommer, Jean-Pierre} (Részeg a síneken) – József Attila
Un peu de mathématiques {Somlyó György} (Egy kis matematika) – Somlyó György
Valse triste {Sabatier, Robert} (Valse Triste [video] has audio) – Weöres Sándor
Variations sur une ballade populaire {Gara László} (Kőmíves Kelemen) – Balázs Béla
Vent froid {Rácz Judit} (Hideg szél) – Pilinszky János
Vers le bas {Ördögh Szilveszter} (A lejtőn) – Arany János
Vers où ? Comment ? {Tímár György} (Merre, hogyan?) – Pilinszky János
Vertige matinal {Tímár György} (Hajnali részegség [video]) – Kosztolányi Dezső
Via Appia {Rácz Judit} (Via Appia has audio) – Vas István
Visage de fille {Rácz Judit} (Lányarc) – Kálnoky László
Vivre {Rácz Judit} (Élni) – Szécsi Margit
Voici, j'ai donc trouvé ma patrie {Rácz Judit} (Ime, hát megleltem hazámat [video]) – József Attila
Voile {Tímár György} (Vitorla) – Székely Magda
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap