Balassi Bálint: Potkawszy Juliję jako ją witał (Hogy Júliára talála így köszöne neki in Polish)

Portre of Balassi Bálint

Hogy Júliára talála így köszöne neki (Hungarian)

Ez világ sem kell már nekem
Nálad nélkül, szép szerelmem,
Ki állasz most énmellettem,
Egészséggel, édes lelkem?

Én bús szívem vidámsága,
Lelkem édes kévánsága,
Te vagy minden boldogsága,
Véled isten áldomása.

Én drágalátos palotám,
Jóillatú piros rózsám,
Gyönyerő szép kis violám,
Élj sokáig, szép Júliám!

Feltámada napom fénye,
Szemüldek fekete széne,
Két szemem világos fénye,
Élj, élj életem reménye!

Szerelmedben meggyúlt szívem
Csak tégedet óhajt telkem,
Én szívem, lelkem, szerelmem,
Idvez légy, én fejedelmem!

Júliámra hogy találék,
Örömemben így köszönék,
Térdet-fejet neki hajték,
Kin ő csak elmosolyodék.Publisher2004, Balassi Bálint összes versei. Osiris Diákkönyvtár, Orisis Kiadó, Budapest
Source of the quotationhttp://mek.niif.hu

Potkawszy Juliję jako ją witał (Polish)

Człowiek w świecie jak sierotka, gdy nie widzi go ślicznotka,
Szczęsny zasię, gdy ją spotka. Bywajże mi, duszko słodka!

Tyś mi dla serca wspomoga, dla mej duszy tęskność błoga,
Szczęście u mojego proga i błogosławieństwo Boga.

Komnato w zamku ozdobna, róży pachnącej podobna,
Jako fijołeczek drobna, żyj mi, Julijo nadobna!

Słońca mnie promienie grzeją, brwi-ć jako węgiel czernieją,
Do ciebie się oczy śmieją, żyj, życia mego nadziejo!

Tobiem oddał duszę mężną i serce w służbę zaciężną
Z affektów mocą potężną. Pozdrowiona bądź mi, księżno!

Taką świętowałem chwilę potkawszy moją Juliję.
Gnę kolana, czoło chylę - uśmiechnie się jeno mile.


Source of the quotation2003, Balassi Bálint: Poezje, Portius, Krosno

minimap