Works

. ^
( ^
[ ^
1 ^
2 ^
A ^
A „Meredek Út” egyik példányára (For a copy of Steep Road, The witness) – Radnóti Miklós
A 15 éves lány (The fifteen-year-old girl) – Petőcz András
A 27281 (A 27281) – Röhrig Géza
A bánat (Grief) – József Attila
A becsapódás (Impact) – Pintér Tibor
A birka-iskola (Sheep school) – Weöres Sándor
A boldog szerelem (2.) [Musám te! ki zokogással...] (Love Song (2.)) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (35.) [A bereknek gyors kaszási...] (Love Song (35.)) – Kisfaludy Sándor
A bujdosó (The hunted) – Radnóti Miklós
A csend hintája (The swing of silence) – Utassy József
A Danaidák (The Danaids, The Danaids) – Babits Mihály
A fájdalom természetéről, (On the nature of pain,) – Tóth Krisztina
A fecskének árnyéka (The Shadow of the Swallow) – Szép Ernő
A fehér csönd (The White Silence) – Ady Endre
A fekete zongora [video] has audio (The black piano, The black piano) – Ady Endre
A félelmetes angyal (The Terrifying Angel) – Radnóti Miklós
A felnőttek (Adults) – Fodor Ákos
A feltaláló (The Inventor) – Dragomán György
A fiam bölcsőjénél [video] (By my son's cradle) – Ady Endre
A föl-földobott kő (The tossed stone) – Ady Endre
A folyami költő (The River Poet) – Kántor Péter
A fordító (Részlet) (The Translator (Detail)) – Reményik Sándor
A formákról (About forms) – Fodor Ákos
A franciaországi változásokra (On the changes in France) – Batsányi János
A fürdőruha (részlet a Máglya c. regényből) (The Bathing Suit (Part of the novel 'Máglya')) – Dragomán György
A Gare de l'Esten (On The Gare de l'Est) – Ady Endre
A gejzír (Geyser) – Nemes Nagy Ágnes
A gyermekkor vége (The end of childhood) – Sebestyén Péter
A haiku (The haiku) – Fodor Ákos
A halál lovai (The horses of death) – Ady Endre
A Halál rokona [video] (Kin of Death) – Ady Endre
A halálról (On death) – Weöres Sándor
A harmadik történet (The Third Story) – Balla Zsófia
A hóesésben (In a snow-fall) – Benjámin László
A hegy vendégei (Guests of the mountain) – Acsai Roland
A helyzet tisztázása (Getting It Right) – Sebestyén Péter
a holnap eltolódott (tomorrow is shifted) – Pintér Tibor
A kalauz (The conductor) – Kosztolányi Dezső
A kékszakállú herceg vára [video] (Prince Bluebeard’s castle) – Balázs Béla
A kérés (Proposal) – Fodor Ákos
A két lúd (Two geese) – Reviczky Gyula
A kezdet szabadsága (Freedom of the beginning) – Rab Zsuzsa
A koboldkórus délelőtti dala (The kobold choir's morning song) – Kemény István
A költő mit tehet? (What Can Poets Do?) – Szilágyi Domokos
A könnyek asszonya (Bús arcát) (Woman of tears) – Ady Endre
A kürtösök szava (The sound of the horn) – Ady Endre
À la recherche… (À la recherche…) – Radnóti Miklós
A lápon [video] (Marshland) – Pintér Tibor
A leckét megtanultam (I learned the lesson) – Hervay Gizella
A lelkem oly kihalt, üres (My soul is so dead, empty...) – Kosztolányi Dezső
A lírai én meg amit zárójelbe tett (The lyric I and what he put in brackets) – Petri György
A lusta légy (The lazy fly) – Eörsi István
A lyukas zokni (The Sock With A Hole) – Lázár Ervin
A madár fiaihoz (The birds to his sons*) – Tompa Mihály
A magyarokhoz (I) (To the hungarians (I)) – Berzsenyi Dániel
A magyarokhoz (II) (To the hungarian (II)) – Berzsenyi Dániel
A mai nap (Today) – Sebestyén Péter
A másik (The other one) – Heltai Jenő
A másik kettő (The Other Two) – Ady Endre
A medve töprengése [video] (The brooding bear) – Weöres Sándor
A megfáradt Odysseus (Odysseus Grown Weary) – Rónay György
A mi házunk (Our house) – Kosztolányi Dezső
A mi időnkben (In Our Times) – Sebestyén Péter
A mozdulat (The motion) – Nemes Nagy Ágnes
A műfordító halála (The Death Of A Literary Translator) – Kálnoky László
A nagy Cethalhoz (To the great Whale) – Ady Endre
A népszerűtlenség felé (Towards Unpopularity) – Reményik Sándor
A Nyúl mint tolmács (The Rabbit, as Translator) – Lázár Ervin
A paprikajancsi szerenádja [video] (The harlequin's serenade) – Weöres Sándor
A pókhálóba (Into the spider’s web) – Beney Zsuzsa
A pokol hetedik köre (The Seventh Circle of Hell) – Pilinszky János
A rózsa (The Rose, The Rose, The Rose) – Balla Zsófia
A Sion-hegy alatt (Neath the hill of Sion, By the foot of Mount Zion) – Ady Endre
A századvég költőihez (To the Poets of the Millennium) – Baka István
A szegedi Dómban (In the cathedral of Szeged) – Gyukics Gábor
A személyi követő éji dala (Night Song of the Personal Shadow) – Petri György
A szerelem olykor... (Love Sometimes) – Ladányi Mihály
A szerelem sivataga has audio (The Desert of Love) – Pilinszky János
A szeretet természetéről (On the nature of love) – Tóth Krisztina
A szomorúság pusztulása (The End Of Gloom) – Petőcz András
A szomszéd asztalnál (At The Nearby Table) – Szilágyi Domokos
A szomszédok kara [video] (The Chorus of Neighbors) – Kemény István
A szonett (The sonnet) – Tandori Dezső
A társ (The one, The spouse) – Weöres Sándor
A te akaratod... (Thy Will...) – Reményik Sándor
A tékozló fiú keresése (Searching For The Prodigal Son) – Pilinszky János
A teljes kör (The complete circle) – Acsai Roland
A tengerhez (To the ocean) – Baka István
A tengerpartra (On The Coast) – Pilinszky János
A tengerre néző szoba (Room with a sea-view) – Petőcz András
A teremtmény éneke (Creature's Song) – Fodor Ákos
A tó nevetett (The Lake Laughed) – Ady Endre
A többi kegyelem (All The Rest Is Mercy) – Pilinszky János
A tükör széttört (The Mirror Has Broken) – Baka István
A válasz (The reply) – Sebestyén Péter
A vár fehér asszonya (The white woman of the castle) – Ady Endre
A védtelen bőr (Unprotected skin) – Pintér Tibor
A vén cirkuszosné monológja (Monologue of the old circus proprietress) – Demény Ottó
A világ (The world’s) – Pintér Tibor
A világ végén (When the world ended) – Bella István
A virág szebb (A Flower's Finer) – Szép Ernő
A bánat? Egy nagy oceán (Sorrow? A great ocean) – Petőfi Sándor
A boldogság (Happiness, The delight) – Csokonai Vitéz Mihály
A büfti gének (Oh, Those Chubby Genes!) – Parti Nagy Lajos
A burok (The sheath) – Beney Zsuzsa
A cinkos (The loser novel) – Konrád György
A csend (The silence) – Beney Zsuzsa
Adagio (Adagio) – Weöres Sándor
Ádám (Adam) – Fodor Ákos
»Ádám, hol vagy?« ('Adam, where art thou?') – Ady Endre
A darvaknak szól (Poetic Invention: To the Cranes) – Balassi Bálint
Adáshiba: első szünetjel (Broadcasting Failure: First Interval Signal) – Sebestyén Péter
Adatok (Snails, grass, data) – Mezei András
Addig nézegetted (You Watched So Long) – Reményik Sándor
Adj már csendességet (Grant Me Tranquillity) – Balassi Bálint
Adjon az Isten has audio (God Grant Me) – Nagy László
A Dunánál [video] (By the Danube, By the Danube) – József Attila
A fa (Tree) – Beney Zsuzsa
A falak négyszögében (Squared by walls) – Nagy László
A farkasok dala (The song of the wolves) – Petőfi Sándor
A feleségem története. I. (The story of my wife the reminiscences captain Störr) – Füst Milán
A feleségem története. II. (The story of my wife the reminiscences of captain Störr. II.) – Füst Milán
A fordító (The Translator, The Translator) – Beney Zsuzsa
A fűzfa poeta gratulál őtet mellőzött egykori Maecénásának (The rhymester offers his congratulations) – Kisfaludy Károly
Ág (Branch) – Hervay Gizella
Agglegény esti védőbeszéde (Evening Defence Speech Of A Bachelor) – Ladányi Mihály
A gólyához (To the stork) – Tompa Mihály
Agonia christiana (Agonia Christiana, Agonia christiana) – Pilinszky János
A Guttenberg-albumba (Gutenberg inscription) – Vörösmarty Mihály
A hetedik [video] has audio (The Seventh, The Seventh One) – József Attila
A Hindu énekekből (From The Hindu Songs) – Nemes Nagy Ágnes
A Hortobágy poétája has audio (The poet of the Hortobagy) – Ady Endre
Ajándék (Gift) – Márai Sándor
Ajándék az ittmaradónak (Present For Those Staying Here) – Rab Zsuzsa
Ajánlás (Dedication) – Áprily Lajos
Ajtófélfámon jel vagy (Sign on my door jamb) – Gergely Ágnes
Akarsz-e játszani (Would You Like To Play?) – Kosztolányi Dezső
A kilencvenegyedik (Sonnet ninety-one) – Faludy György
A kis fenevad (The little beast) – Csoóri Sándor
Akit szeretsz (The One You Love) – Hajnal Anna
A körülmetélés (The Circumcision) – Dalos, György
A közelítő tél has audio (As winter approaches) – Berzsenyi Dániel
A kutyák dala (The song of the dogs) – Petőfi Sándor
Alapszabályok (Fundamental Rules) – Fodor Ákos
A láthatatlan elem (The invisible element) – Vas István
A látó (The seer) – Batsányi János
A látogató (The case worker) – Konrád György
A legrövidebb novella (The Shortest Story) – Darvasi László
A lírikus epilógja [video] (The lyric poet’s epilogue, The Epilogue of the Lyric Poet) – Babits Mihály
Alku (Bargain) – Cseke Gábor
Állok… (I stand) – Beney Zsuzsa
Álmodott rím versbe szerkesztése (A Dreamt Rhyme Put Into Verse) – Ferencz Győző
Álmom: az Isten (God: my dream) – Ady Endre
Álom (Dream) – Kormos István
Álom a havon (Dreams in the snow) – Demény Ottó
A ló meghal a madarak kirepülnek (Záró részlet) (The horse dies the birds fly off (Closing Part)) – Kassák Lajos
Álommalom (Dreammill) – Tóth Krisztina
Altató [video] has audio (Lullaby, Lullaby) – József Attila
Aludj (Just Sleep) – Radnóti Miklós
A magánossághoz (To solitude) – Csokonai Vitéz Mihály
A magyar messiások (The magyar messiahs) – Ady Endre
A magyar Ugaron (The magyar fallow, On the Hungarian Fallow) – Ady Endre
A mélypont ünnepélye (The nadir celebrated) – Pilinszky János
A merengőhöz (To the day-dreamer) – Vörösmarty Mihály
amíg még itt vagyunk [video] (while you’re around) – Gyukics Gábor
Amiként kezdtem has audio (The Way I Started) – Pilinszky János
Amikor rájössz milyen (When You Realize What It’s Like) – Birtalan Balázs
Amit szivedbe rejtesz (That which your heart disguises) – József Attila
[A múzeum kávéház teraszán hold kél vörösboros tűnődéseink…] (Moon rises above the terrace of the museum coffee-house our musings soaked in red wine...) – Zalán Tibor
Anakamphos (Anakamphos) – Mészöly Miklós
András evangéliuma (The Gospel according to Andrew) – Kovács András Ferenc
A négyökrös szekér (The Cart with Four Oxen) – Petőfi Sándor
A népek atyja (The Father of the People) – Orbán Ottó
Anitra meghalunk (Anitra we die) – Tamkó Sirató Károly
Anna örök [video] (Anna is eternal, Forever Anna, Anna forever) – Juhász Gyula
Anna után (After Anna) – Juhász Gyula
Anyai lista (A mother's list) – Tóth Krisztina
Anyám fekete rózsa (My Mother A Black Rose) – Csoóri Sándor
Apa ajándéka (Keepsakes) – Mezei András
Apa szíve (Dad’s Heart) – Nagypál István
Apokrif [video] has audio (Apocryph) – Pilinszky János
Áprilisi eső után (After April Rain) – Radnóti Miklós
Aranyevés (Eating gold) – Pintér Tibor
Arany Jánoshoz (To János Arany) – Petőfi Sándor
Arany Lacinak (Johnny Gopher) – Petőfi Sándor
Aranyvasárnap (Sunday Before Christmas) – Rab Zsuzsa
Arckép (Portrait) – Radnóti Miklós
A reményhez (To Hope) – Csokonai Vitéz Mihály
Arról le kell majd mondani (We Will Have to Renounce all of that) – Kukorelly Endre
Ars Poetica [video] (Ars poetica) – Weöres Sándor
Ars poetica (Ars poetica) – Heltai Jenő
Ars poetica (Ars Poetica) – Fodor Ákos
Ars poetica has audio (Ars Poetica, Ars poetica) – József Attila
A sötétről (On Darkness) – Szabó T. Anna
A süketnéma kislány (The deaf mute girl) – Vas István
A szabadsághoz (To liberty) – Nemes Nagy Ágnes
A szép teremtés (The lovely creature) – Parti Nagy Lajos
Aszinkron (Asynchronous) – Fodor Ákos
A szőke ciklon (The blonde hurricane) – Rejtő Jenő
A szomj [video] (Thirst, Thirst) – Nemes Nagy Ágnes
A tenger (The sea) – Beney Zsuzsa
A tihanyi ekhóhoz (To the echo of Tihany) – Csokonai Vitéz Mihály
A Tisza (The Tisza) – Petőfi Sándor
A tó (The Lake) – Nemes Nagy Ágnes
Átváltozás (Metamorphosis) – Pilinszky János
Átváltozások (Metamorphoses) – Pilinszky János
Aufklärung (Aufklärung) – Fodor Ákos
Auschwitz (Auschwitz) – Pilinszky János
A vaáli erdőben (In the forest of Vaál) – Vajda János
A valóság édessége (The Sweetness of Reality) – Kukorelly Endre
A vén cigány (The ancient gypsy, The old gipsy) – Vörösmarty Mihály
A vendég (The guest) – Beney Zsuzsa
A visszajáró (Haunting) – Nemes Nagy Ágnes
A walesi bárdok has audio (The bards of Wales', The bards of Wales, The bards of Wales, The Bards of Wales, The bards of Wales) – Arany János
Axióma (ahol) (Axiom (whereso)) – Fodor Ákos
Axióma [A szeretésen] (Axiom (Besides love)) – Fodor Ákos
Axióma [Isten nem hívő] (Axiom (God's not believer)) – Fodor Ákos
Axióma [ki nem vigasztal] (Axiom [whoever is not]) – Fodor Ákos
A XIX. század költői (THE POETS OF THE NINETEENTH CENTURY) – Petőfi Sándor
Az a kis fény (That Little Light) – Pintér Tibor
Az ágyam hívogat (Beckoning) – Ady Endre
Az alvó lovasok (The sleeping horsemen) – Nemes Nagy Ágnes
Az egyéniségről (About personality) – Fodor Ákos
Az élet értelme (The Meaning Of Life) – Örkény István
Az első reggel (The first morning) – Spiró György
Az ember (Man) – Ladányi Mihály
Az ember itt (Man Here) – Pilinszky János
az ember szivárog, kifelé (man's seeping, away) – Sebestyén Péter
Az én istenem (My God) – Ferencz Győző
Az én magyarságom (My Magyar people) – Ady Endre
(Az én szivem sokat csatangolt…) has audio ((My heart's been wandering around a lot...)) – József Attila
Az erdélyi hadsereg (The Army of Transylvania) – Petőfi Sándor
Az EU-regény (Commission for Eurpean Standards: Literary) – Spiró György
Az idő és hörnév (Time and fame) – Zrínyi Miklós
Az időnek (To time ) – Juhász Gyula
Az isten balján (At God’s left hand) – Ady Endre
Az ítélet (The Sentence) – Székely Magda
Az obsitos és Napoleon (The Old Veteran and Napoleon) – Garay János
Az öreg költő (The old poet) – Rónay György
Az öreg szomszéd (The old neighbour) – Rába György
Az öregedés gondjai (The Troubles Of Getting Old) – Kassák Lajos
Az őszi lárma [video] (Autumn sounds) – Ady Endre
Az Úr érkezése (The Lord’s coming, Arrival of the Lord) – Ady Endre
Az utcán (Faces) – Mezei András
Az utolsó mosoly has audio (The Last Smile) – Ady Endre
Az utolsó mosoly (The last smile) – Gyukics Gábor
Az utolsó rap (The Last Rap) – Kiss Judit Ágnes
Az 1984-es kijárat (Exit 84) – Kukorelly Endre
Az ajtó (The door) – Szabó Magda
Az apostol (részlet) (The apostle (extract)) – Petőfi Sándor
Azarel - Megszabadítottál a haláltól (Azarel a novel) – Pap Károly
Az elalvás nehézségei (Insomnia) – Rakovszky Zsuzsa
Az eltévedt lovas (The lost rider) – Ady Endre
Az emberek [video] (On mankind) – Vörösmarty Mihály
Az ember tragédiája (The Tragedy of Man) – Madách Imre
Az estve (Evening) – Csokonai Vitéz Mihály
Az idegen szemével (With alien eyes) – Orbán Ottó
Az igazi (The One And Only) – Károlyi Amy
Az Illés szekerén has audio (On Elijah's chariot, In Elijah’s chariot, On Elijah's Chariot) – Ady Endre
Azt hiszitek (You Think) – Bari Károly
Azt hiszem (I Believe, I believe) – Pilinszky János
Azt mondja aki él (They Who’re Alive Say That, The who're alive say that) – Kukorelly Endre
B ^
Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb (The day of superstitions) – Juhász Ferenc
Babylon egerei (The mice of Babylon) – Babits Mihály
Bácsi, délen (Old man, down south) – Kemény István
Bájoló [video] (Enchantment ) – Radnóti Miklós
Balaton (Lake Balaton) – Nemes Nagy Ágnes
Balaton (Balaton, Balaton) – Tóth Krisztina
Balázsolás (Supplication to Saint Blaise) – Babits Mihály
Baleset (Accident) – Pilinszky János
Ballada has audio (Ballad) – József Attila
Bamba napraforgó (Muzzy Sunflower) – Pintér Tibor
Bánat has audio (Grief) – József Attila
Bánja, hogy hajnalban kell a szerelmesétől elmenni (Having to part from his mistress at dawn) – Balassi Bálint
Bár színem fekete (Though My Colour's Black) – Pilinszky János
Barangolók [video] (Wanderers, Time’s come up pearls…) – Weöres Sándor
Barbár őszi vers (részlet) (Barbarian Autumn Lines (detail)) – Csoóri Sándor
Barbár imádság (Barbarian Prayer) – Csoóri Sándor
Bartók Amerikában [video] has audio (Bartók in America) – Szilágyi Domokos
Basho-hommage (Basho-Hommage) – Fodor Ákos
Bashō-visszhang (Basho-echo) – Fodor Ákos
Batyuk (Bundles) – Röhrig Géza
Bécs, 1930 (Vienna, 1930) – Faludy György
Bedekker [video] (Baedekker) – Erdős Virág
Beírtak engem mindenféle Könyvbe (Laments of a sorrowful man, In books of every kind I am an entry) – Kosztolányi Dezső
Béke, borzalom (Peace, Dread) – Radnóti Miklós
Béres temető (Farm hand graveyard) – Illyés Gyula
Beszélgetés az Istennel (Talking to God) – Gergely Tamás
Beteg szívemet hallgatod (You listen to my sick heart) – Ady Endre
Betlehemi királyok has audio (Kings of Bethlehem, Kings of Bethlehem) – József Attila
Betűk, sorok (Letters, Lines) – Pilinszky János
Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium! (To my detractors. On my birthday. Plagiarism!) – Kovács András Ferenc
Bizalom [video] (Trust) – Garai Gábor
Biztató (Bed-rock) – József Attila
Blaise Pascal emlékezetére (In Memory Of Blaise Pascal) – Sebestyén Péter
Bogár (Insect) – Weöres Sándor
Boldog (Blessed) – Mezey Katalin
Boldog a gyufa (Fortunate is the match, Blessed is the match) – Szenes Anikó
Borbála (Borbála) – Varró Dániel
Borivóknak való (For wine drinkers) – Balassi Bálint
Borostyánkőbe zárt bogár (A beetle locked in amber's hold) – Hajnal Anna
Bosznia (Bosnia) – Kiss Judit Ágnes
Bot és fa (Stake and tree) – Somlyó György
Brodszkij-triptichon (Brodsky triptych) – Petrőczi Éva
Búcsú (Farewell) – Szabó Lőrinc
búcsúlevél-rap (farewell letter – rap) – Kiss Judit Ágnes
Bugyi a szélben (Knickers on the clothes-line) – Eörsi István
Bukj föl az árból (Tumble out of the Flood) – József Attila
Bűn (Crime) – Nemes Nagy Ágnes
Bűn és bűnhődés has audio (Crime And Punishment) – Pilinszky János
Burger King (Burger King) – G. István László
Bútorok (Furniture) – Mándy Iván
C ^
D ^
E ^
Édes Anna (Anna Édes) – Kosztolányi Dezső
Egri csillagok (Eclipse of the crescent moon. A tale of the siege of Eger, 1552) – Gárdonyi Géza
Egy – kettő – három... (One - two - three...) – Szenes Anikó
Egy Brassai-képre (On a Brassai image) – Petrőczi Éva
Egy életen keresztűl (Across a life) – Pilinszky János
Egy exhumált tetem noteszéből (From The Notebook Of An Exhumed Corpse) – Sebestyén Péter
Egy fénykép hátlapjára (On The Back Of A Photograph) – Pilinszky János
Egy gyakorlat (An Exercise) – Fodor Ákos
Egy gyakorlat (mindennapi teszt-kérdés/2.) (Excercise (everyday test-question 2)) – Fodor Ákos
Egy harci Jézus-Mária (A fighting Jesus-and-Mary) – Ady Endre
Egy hellenista arab költő búcsúverse (Farewell poem of a Hellenist Arab bard) – Füst Milán
Egy jelenségre (On A Phenomenon) – Ferencz Győző
Egy kis etika (Some Ethics) – Fodor Ákos
Egy másik világ (Another world) – Weöres Sándor
Egy medúza szoknyája alatt (Under the Skirt of a Jellyfish) – Acsai Roland
Egy mondatban (In a phrase) – Kalász Orsolya
Egy ócska konflisban (In an Old Hansom-cab) – Ady Endre
Egy régi Kálvin-templomban (In an ancient Calvinist church) – Ady Endre
Egy románc szinopszisa (Synopsis Of A Romance) – Fodor Ákos
Egy szál kései virág Legeza Ilona sírjára (A Belated Flower For Ilona Legeza's Tomb) – Pintér Tibor
Egy szenvedély margójára (Onto The Margin Of A Passion) – Pilinszky János
Egy szép napon (One Day) – Pilinszky János
Egy szó (One Word) – Fodor Ákos
Egy titok margójára has audio (Onto The Margin Of A Secret) – Pilinszky János
Egy virtuózhoz (To a virtuoso ) – Fodor Ákos
Egy zseni fércművéről (About a genius' patchwork) – Fodor Ákos
Egy barackfára (The apricot-tree) – Illyés Gyula
Egy családregény vége (The end of a family story) – Nádas Péter
Egyéb nem (Nothing Else) – Szabó Lőrinc
Egyedül a tengerrel [video] has audio (Alone by the sea) – Ady Endre
Egy gondolat bánt engemet... (One thought) – Petőfi Sándor
Egy gyógynövény-kert (A Garden of Medicinal Plants) – Kukorelly Endre
Egy hosszú kávé (A long coffee) – Parti Nagy Lajos
Egyirányú (One-way) – Kiss Judit Ágnes
Egy katonaének has audio (Soldiers' Song) – Balassi Bálint
Egy katonaének, in laudem confiniorum - 'az „Csak búbánat” nótájára' has audio (Soldiers’ song) – Balassi Bálint
Egy mondat a zsarnokságról has audio (A sentence on tyranny) – Illyés Gyula
Egy nő (She loves me) – Esterházy Péter
Egyszer csak (Voices) – Mezei András
Egyszer. Mindig csak egyszer. (Once. Always Only Once.) – Hamvas Béla
Együgyű dal a feleségről (Of the wife: a dotty song) – Radnóti Miklós
Egy zsinagóga leírása (Description of a synagogue) – Kovács András Ferenc
Ein Traum (Ein Traum) – Sebestyén Péter
Éjszaka [video] has audio (Night) – Radnóti Miklós
Éjszaka (Night) – Bari Károly
Ekhnáton jegyzeteiből has audio (From the notebooks of Akhenaton) – Nemes Nagy Ágnes
El kéne indulni (One ought to go) – Balla Zsófia
Elbocsátó, szép üzenet has audio (A graceful message of dismissal, Letter of dismissal) – Ady Endre
Elég has audio (Enough) – Pilinszky János
Elég egy oldalpillantás (A Side-Glance Is Enough) – Csukás, István
Elégia (Elegy) – Illyés Gyula
Elégia (Durva planéta) (Elegy (A rude planet)) – Petri György
Elégia és értekezés (Elegy and dissertation) – Petri György
Élektra (Electra) – Petri György
Életfogytiglan has audio (Life Sentence, For life) – Pilinszky János
Elfojtódás (Suppression) – Kölcsey Ferenc
Elhagyottak (The Forsaken) – Pintér Tibor
Élhettem volna gyönyörűen (I Could Have Lived Beautifully) – Ladányi Mihály
Elkészítési javaslat (Mode Of Preparation) – Fodor Ákos
Ellentétes irányú metrók (Metro trains in contrary directions) – Tóth Krisztina
Elmaradt Találkozás Pilinszky Jánossal (Meeting János Pilinszky Not Realized) – Kányádi Sándor
Előkészítő látogatás [video] (Preparatory Visit) – Kemény István
Előszó has audio (Prologue) – Vörösmarty Mihály
Előszó [video] (Foreword) – Karinthy Frigyes
Első ecloga (The first eclogue) – Radnóti Miklós
Emberek (Humans) – József Attila
Emberszag (The Smell of Humans) – Szép Ernő
Emeld be (Lift over) – Pintér Tibor
Emlék (Aj, feszeskemellü...) (A memory) – Radnóti Miklós
Emlékezés egy nyár-éjszakára has audio (Memory Of A Summer Night) – Ady Endre
Emlékiratok könyve (A book of memories Péter Nádas) – Nádas Péter
Empátia (Empathy) – Fodor Ákos
Enciklikák (Encyclicals) – Sebestyén Péter
Ének három hangra (Song for three voices) – Hervay Gizella
Enyhülés (Patience and courage) – Arany János
Epilógus [video] (Epilogue) – Kemény István
Epilógus has audio (Epilogue) – Ladányi Mihály
Erdélyi töredék (Transylvanian fragment) – Kovács András Ferenc
Eredet (Genesis) – Sebestyén Péter
Eretnekek (Heretics) – Hervay Gizella
Erőltetett menet [video] (Forced March, Deathmarch, Forced March) – Radnóti Miklós
Érted haragszom, nem ellened (Angry For And Not Against You) – József Attila
És mosolygok (And I’ll Smile) – Demény Ottó
És Christophorus énekelt (And Christophorus sang) – Kovács András Ferenc
Esik (Raining) – Rakovszky Zsuzsa
Esőcsepp (Raindrop) – Szép Ernő
Esőfront (Rain-Front) – Tóth Imre
Este (Evening) – Ladányi Mihály
Esti imádság (Evening prayer) – Gergely Ágnes
Esti kérdés [video] (An Evening Question, Question At Night) – Babits Mihály
Esti sugárkoszorú (Evening Halo) – Tóth Árpád
Eszmélet [video] (Consciousness, Consciousness) – József Attila
Étellel, csenddel... (With food, in silence...) – Hervay Gizella
Etűd (Etude) – Fodor Ákos
Eugène Boudin, strandfestő (Eugène Boudin, Beach Painter) – Kántor Péter
Európa (Europe) – Kosztolányi Dezső
Europink (Europink) – Parti Nagy Lajos
Eurydiké (Eurydice) – Beney Zsuzsa
Évszakok (Seasons) – Juhász Ferenc
Existentia (Existentia) – Weöres Sándor
Exit (Exit) – Sebestyén Péter
F ^
Fabula [video] has audio (The fable) – Pilinszky János
Fáj (Pain) – Choli Daróczi, József
Fájdalom (Pain) – Hervay Gizella
Fák (Winter trees, Winter trees, Winter trees) – Nemes Nagy Ágnes
Fa leszek, ha… (I’ll be a tree) – Petőfi Sándor
Fátyol (Veil) – Pilinszky János
Félelem (Fear) – Nemes Nagy Ágnes
Felelet (Answer) – Pilinszky János
Felemás őszi ének (Strange Autumn Lines) – Kányádi Sándor
Felhők (Clouds) – Weöres Sándor
Félig csókolt csók (A Partly Kissed Kiss, Half-kissed Kisses) – Ady Endre
Fenyegetés (Warning) – Sebestyén Péter
férfi (the man) – Röhrig Géza
Fiamnak (To my son) – Arany János
Figyelmeztet meztet (Warns arns) – Gergely Tamás
Figyelmeztető I. II. (Warning I. II.) – Pintér Tibor
Figyelmeztető táblácska (Warning sign) – Fodor Ákos
Film rövidre vágva* (Film Cut Short) – Pintér Tibor
Fogadjunk (I'll bet you) – Tóth Krisztina
Fogas kérdés (Hanging question) – Petri György
Főhajtás a második előtt (Obeisance To The Second) – Fodor Ákos
Fokról-fokra (Notch by notch) – Pilinszky János
Földrajz (Geography) – Tóth Imre
Fölszállott a páva… [video] has audio (A peacock takes its perch) – Ady Endre
Föltámadás (Resurrection) – Orbán Ottó
Föltámadás után (After the resurrection) – Juhász Gyula
Föltámadott a tenger (The whole sea has revolted) – Petőfi Sándor
Folyt. köv. (To be cont.) – Gyukics Gábor
Folytonosság (Continuity) – Kányádi Sándor
Forgandó szerencse has audio (Wheel of Fortune) – Faludi Ferenc
Fragmentum (Fragment) – Kovács András Ferenc
Francia fogoly has audio (The French Prisoner, The French Prisoner) – Pilinszky János
freskó (fresco) – Kiss Judit Ágnes
Füstbement terv (Plans gone up in smoke) – Petőfi Sándor
Futó bosszúság (Hasty annoyance) – Fodor Ákos
G ^
H ^
Ha a halál is ilyen volna csak... (If death would only be like this) – Reményik Sándor
Ha arra ébredsz (If You Wake Up) – Podolszki József
Ha elhagysz (If You Leave Me) – József Attila
Ha igaz az (If it's true) – Pintér Tibor
Ha vihar jő a magasból* (Storm from the far heights) – Weöres Sándor
Háború (War) – Fodor Ákos
Háborús napló (War Diary, War Diary) – Radnóti Miklós
Hagyaték (Legacy) – Pintér Tibor
Haiku-rondó (Haiku-Rondeau) – Fodor Ákos
Hajnal (Dawn) – Szilágyi Domokos
Hajnal felé egy déli városban (Dawn In A Southern Town) – Kányádi Sándor
Hajnalban kel föl, mint a pékek (She rises at dawn like the bakers) – József Attila
Hajnali imádság (Dawn prayer) – Somlyó Zoltán
Hajnali kút (Dawn well) – Acsai Roland
Hajnali részegség [video] (Daybreak drunkenness, Dawnstruck) – Kosztolányi Dezső
Halak sírása (The tears of fish) – Pásztor Béla
Halak a hálóban (Fish in the net) – Pilinszky János
Halál házasító (részletek) (The marriage of death (details)) – Szabédi László
Halálos villanella (Deathly Villanelle) – Kiss Judit Ágnes
Hálám jeléül (Distinction) – Emőd Tamás
Halárus (The Fishmonger) – G. István László
Halk, talmi vers az irodalom házához (Quiet sham address to the house of literature) – Parti Nagy Lajos
Halottak napja (All Souls' Day) – Baka István
Halotti beszéd has audio (Funeral Oration) – Márai Sándor
Halotti beszéd has audio (Funeral oration, Necrology) – Kosztolányi Dezső
Halotti beszéd és könyörgés (1192–1195 között) (Funeral oration (cca. 1200)) – Nyelvemlékek
Halottvivők éneke (Pallbearers's song) – Csanádi Imre
Hamlet elkallódott monológja (Hamlet's lost monologue) – Kálnoky László
Hangyaboly (13. fejezet) (The ant heap a novel (13.), The ant heap a novel) – Kaffka Margit
Hans Bülow mesterét, Liszt Ferencet hallgatja (Hans Bülow Is Listening To His Master, Ferenc Liszt) – Sebestyén Péter
Hanyas vagy? [video] (What are you?) – Szilágyi György
Harangjáték (A chime of bells) – Juhász Gyula
Harbach 1944 (Harbach 1944) – Pilinszky János
Harmadik ecloga (The third eclogue) – Radnóti Miklós
Harmadnapra has audio (On The Third Day) – Pilinszky János
Harmonia Cælestis (141) (Harmonia Cælestis (141)) – Esterházy Péter
Harmonia Cælestis (172) (Harmonia Cælestis (172)) – Esterházy Péter
Három őszi könnycsepp [video] (Autumn prayer) – Ady Endre
Három Ifjú Éneke (The Song of Three Youths) – Borbély Szilárd
Hárun ar-Rasid (Harun ar-Rasid) – Fodor Ákos
Háry János bordala (János Háry's Drinking Song) – Baka István
Határok (Borders) – Szilágyi Domokos
Határtalan (Borderless) – Gergely Tamás
Havak éve (The year of snows) – Tóth Krisztina
Hazajöttél, a szonettek meg strandra mentek (You’ve come home, and the sonnets all went to the beach) – Parti Nagy Lajos
Házassági emlék-mű (Matrimonial memorial ) – Fodor Ákos
Házasságterápia (Marriage therapy, Marriage therapy) – Petri György
Hazatérés (Going Home) – Károlyi Amy
Hegeso sírja (The tomb of Hegeso) – Babits Mihály
Héja-nász az avaron [video] has audio (Hawk mating on the fallen leaves) – Ady Endre
Hely és idő (Space And Time) – Sebestyén Péter
Hét krajcár (Seven Pennies) – Móricz Zsigmond
Hetedik ecloga [video] (The Seventh Eclogue, The Seventh Eclogue) – Radnóti Miklós
Hetedik szimfónia (The seventh symphony) – Weöres Sándor
Hetvenkettő (Seventy-two) – Márai Sándor
Hiába kísértsz hófehéren (In Vain YouTempt me, All Dressed in White) – Ady Endre
Hiány (Absence) – Pintér Tibor
Híd (Bridge) – Demény Ottó
Hideg szél (Cold Wind) – Pilinszky János
Higiéné (Hygiene) – Fodor Ákos
Himnusz (Hymn) – Kölcsey Ferenc
Himnusz a békéről (Hymn About Peace) – Radnóti Miklós
Hívogató (An invitation) – Tóth Árpád
(Snow) – Orbán Ottó
Hó a hegyeken (Snow on the heights) – Sík Sándor
Hogy elérjek a napsütötte sávig… [video] (To reach the sunlit path) – Petri György
Hogy tűz ne hulljon (Saving the sodomites) – Székely Magda
Hogyan vártalak? (How did I await you?) – Beney Zsuzsa
Hogy Júliára talála így köszöne neki has audio (When he met Julia, he greeted her thus) – Balassi Bálint
Hold és tanya (Moon and farmstead) – Weöres Sándor
Holdbanán (Bananamoon) – Parti Nagy Lajos
Hölderlin has audio (Hölderlin) – Pilinszky János
Holdfényt vetettem* has audio (Sowing & reaping) – Weöres Sándor
Holdtölte (Full Moon) – Kassák Lajos
Homlokom lassan leáldoz (My brow gradually sinks) – Szép Ernő
Hommage à Isaac Newton (Hommage à Isaac Newton) – Pilinszky János
Horác (Horace) – Berzsenyi Dániel
Horgodra tűztél, uram (You've Stuck Me on Your Hook, oh Lord) – Petri György
Hosszú az Úristen (How long the Lord) – József Attila
Hullik a hajnal mint a haj (The dawn falls like hair) – Hervay Gizella
Hunyhat a máglya (The Fire May Wither) – Ady Endre
Hűség (Faith) – Tóth Judit (Judit Guillaume)
Húsz év múlva (Twenty years later, Twenty Years On) – Vajda János
I ^
? ^
I ^
J ^
K ^
K. S. - Emlékkoncert (K. S. – Memorial concert) – Fodor Ákos
Kaleidoszkóp (Kaleidoscope) – Demény Ottó
Karácsony (Harang csendül) (Christmas (Church Bells Chiming...)) – Ady Endre
Karácsonyi szekvenciák (Sequences of Christmas) – Borbély Szilárd
Karóval jöttél [video] (No flowers, but a spike...) – József Attila
Katicabogaramról (About My Ladybird) – Eörsi István
Kavics (Pebble) – Fodor Ákos
Kedvesebb hazát (Dearer Homeland) – Ladányi Mihály
Kegy (Grace) – Petri György
Kegyelem (Grace) – Mezei András
Kegyelem (Grace) – Pilinszky János
kék (blue) – Röhrig Géza
Kék szemek (Blue eyes) – Mezei András
Kék szín (The Color Blue) – Kukorelly Endre
Kelet-európai triptichon (East Europe Triptych) – Tóth Krisztina
Képek (Pictures) – Beney Zsuzsa
Kérdés (Question) – Pilinszky János
Keret és tükör (Frame and Mirror) – Kukorelly Endre
Kérvény (Petition) – Kornis Mihály
Kérvény [video] (Application) – Szilágyi Domokos
Kései sirató [video] (Belated Lament) – József Attila
Keserű (Bitter) – József Attila
Keserű pohár (A bitter cup) – Vörösmarty Mihály
Keskeny ágy a tavon (Narrow bed on the lake) – Gyukics Gábor
Keskeny határ (Narrow border) – Bene Zoltán
Keskeny út, széles út* (Narrow way, big wide way) – Weöres Sándor
Késői ősz (Late Autumn) – Rafi Lajos
Kész (Done) – Pintér Tibor
Kész a leltár [video] (Inventory Closed) – József Attila
Két arckép has audio (Two Portraits) – Pilinszky János
Két hang (Two voices) – Győrffy Ákos
Két karodban (In your arms) – Radnóti Miklós
Két miniatűr (Two miniatures) – Hervay Gizella
Két vélemény (Two Opinions) – Birtalan Balázs
Két hexameter [video] (Two Hexameters) – József Attila
Kétsoros (In Two Lines) – Sebestyén Péter
Kettesben önmagammal (Private With Myself, Tete-á-tete With Myself) – Váci Mihály
Kettő has audio (Two) – Pilinszky János
Kettősverseny (Double concerto) – Gergely Ágnes
Kezdetben van (In the beginning) – Hárs Ernő
Keze nedves kavics… (His hands are…) – Gyukics Gábor
Kezed, kezem (Your Hand, My Hand) – Pilinszky János
Ki egyszer elveszett (For one once lost) – Hárs Ernő
Ki minek gondol, az vagyok annak...* (How each perceives me, so I am to him…) – Weöres Sándor
Ki-be ugrál… (My Eyes Jump In and Out…) – József Attila
Kiáltozás [video] (The Scream) – József Attila
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott (He pleads for forgiveness before his intended marriage) – Balassi Bálint
Kiben örül, hogy megszabadult a szerelemtől (In which he rejoices over having discarded love) – Balassi Bálint
Kihűlt világ (Cooled world) – Pilinszky János
Kimerítő feltámadás (Resurrection) – Tóth Judit (Judit Guillaume)
Kis majom (Little Monkey) – Kemény István
Kis nyelvtan (A bit of grammar) – Radnóti Miklós
Kis éjizene (Eine kleine Nachtmusik) – Pilinszky János
Kísértések (Temptations) – Sebestyén Péter
Kívánság (Wish) – Kányádi Sándor
Ki viszi át a Szerelmet [video] has audio (Who Will Take Love) – Nagy László
Klárisok has audio (Beads) – József Attila
Kőbölcsőm körül (Around my stony cradle) – Orbán Ottó
Kocsi-út az éjszakában [video] (Night Wagon) – Ady Endre
Kolozsvári éjjel (Night in Kolozsvár) – Áprily Lajos
Költemény has audio (A Piece Of Poetry) – Pilinszky János
Költészetem (My Poetry) – Kassák Lajos
Költészettankák (Poetry tankas) – Kovács András Ferenc
Koncert (Concert) – Juhász Gyula
Könnyű, fehér ruhában has audio (Dressed in flimsy white) – József Attila
Konstancinápoly (Constantinapole) – Csokonai Vitéz Mihály
Könyörög Istennek, hogy bujdosásában... (To merciful God, that he might condescend to protect him in his hiding and that he might extend further grace unto him) – Balassi Bálint
Kopogtatás nélkül [video] (Without Knocking) – József Attila
Körúti hajnal (Boulevard dawn) – Tóth Árpád
Kosmopolita költészet (Cosmopolitan poetry) – Arany János
Köszönöm, köszönöm, köszönöm (My thanks to Thee) – Ady Endre
Kőtábla (Tablets of stone) – Székely Magda
Kotyogó-kő egy korsóban (Rattling-pebble in a jar) – Tandori Dezső
Közös ebéd (Lunching in Common) – G. István László
Között (Between) – Nemes Nagy Ágnes
Krisztus-kereszt az erdőn [video] (Christ-cross in the forest) – Ady Endre
Krúdy Gyula (For Gyula Krúdy) – Kosztolányi Dezső
Küld egy mosolyt (Sends a smile) – Tóth Krisztina
Kuli has audio (Coolie) – Weöres Sándor
Különbség (Difference) – Pilinszky János
Különitélet (Private Judgement) – Pilinszky János
Külvárosi éj [video] (Night on the Outskirts, Night in the suburbs) – József Attila
Kutya (Dog) – Baka István
L ^
M ^
Madár (Bird) – Nemes Nagy Ágnes
Madrigál-féle (Like a madrigal) – Heltai Jenő
Madrigálszezon (Madrigalseason) – Kovács András Ferenc
Magadnak felelj (Answer yourself ) – Fodor Ákos
Magamhoz (To Myself) – Pilinszky János
Magánhalott (Private dead) – Gyukics Gábor
Magányos éjszakai csavargás (A solitary night ramble) – Szép Ernő
Magyar fa sorsa (The fate of the hungarian tree) – Ady Endre
Magyar jakobinus dala has audio (Hungarian jacobin song) – Ady Endre
Magyarok (Hungarians) – Weöres Sándor
Magyarország, a határon (At the Hungarian border) – Faludy György
Majd elnézem (And I'll Watch) – Pilinszky János
Majomország [video] (Monkeyland) – Weöres Sándor
Májusi súlytalanság (The weightlessness of May) – Hárs Ernő
Mama [video] has audio (Mother, Mama) – József Attila
Mandelstam a kerítésnél (Mandelstam by the Fence) – Faludy György
Maradj velem (Stay With Me) – Rafi Lajos
Marasztaló (Begging To Stay) – Rafi Lajos
Március (March) – József Attila
Március (March in Transilvania) – Áprily Lajos
Márciusban a mólón (March On The Pier) – Birtalan Balázs
Marcus Aurelius (Marcus Aurelius) – Kosztolányi Dezső
Mári néninek [video] (To Aunt Mári) – Pilinszky János
Mária (Mary) – Radnóti Miklós
Mártír (The Pyre, Martyr) – Székely Magda
Második bornholmi elégia [video] (Second Bornholm Elegy) – Sebestyén Péter
Második ecloga [video] (The second eclogue) – Radnóti Miklós
Második énem (My Other Self) – Rafi Lajos
Mécsvivő ember (Rayflower) – Weöres Sándor
Meditáció (Meditation) – Ladányi Mihály
Meg akarlak tartani (I Want to Keep You) – Ady Endre
Megátalkodottság (Cussedness) – Fodor Ákos
Még egyszer Lillához (Once more to Lilla) – Csokonai Vitéz Mihály
Meghalni (To die) – Weöres Sándor
Mégis (Still) – Pilinszky János
Megkövült virág (Petrified flower) – Gyukics Gábor
Megmaradás (Persistence) – Páskándi Géza
Megölt szerelem sírkövére (Epitaph for a killed love) – Juhász Gyula
Mégse (And Yet) – Pilinszky János
Megtalált karaván-napló (A found caravan journal) – Illyés Gyula
Megtanulni élni (Learning to Live) – Kántor Péter
Megvakulok? (Losing my sight? ) – Faludy György
Merre, hogyan? (Where And How?) – Pilinszky János
Mert engem szeretsz (Because you love me, Because you love me) – Ady Endre
Mért is tettem? (Why did I?) – Ady Endre
Mert szemben ülsz velem... [video] (Because we're seated facing…) – Illyés Gyula
Merülő Saturnus has audio (Saturn sinking) – Weöres Sándor
Mese has audio (Fable) – Ladányi Mihály
Mese arról, ki hogyan szeret [video] (A Tale About How People Love) – Somlyó György
Meseország [video] has audio (Fairyland) – Ladányi Mihály
Metafora (Metaphor) – Petrőczi Éva
Metaoptika (ha közelebb van) (Metaoptic (if it is closer)) – Fodor Ákos
Metaoptika (Némelyik árnyék) (Metaoptic) – Fodor Ákos
Metronóm (Metronome) – Pilinszky János
Metszet (Engraving) – Kányádi Sándor
Mezítlábas Psyché (Barefooted Psyche) – Tóth Imre
Mi és ők (We and They) – Pilinszky János
Mi lesz ebből? (What will come of this?) – Dsida Jenő
|Mi volnék?| (The four elements) – Weöres Sándor
Miatyánk (Our Father) – Rab Zsuzsa
Michelangelo utolsó imája (Michelangelo’s final prayer) – Faludy György
Mielőtt (Before) – Pilinszky János
Miért (Why) – Károlyi Amy
Miért? (But why?) – Tóth Árpád
Mikes (Mikes*) – Lévay József
Mikor szülőföldje határát megpillantja (Catching Sight Of His Homeland) – Kányádi Sándor
Mikor az uccán átment a kedves (When my dear one crossed the street) – József Attila
Milyen felemás (How Ambivalent) – Pilinszky János
Milyen jó lenne nem ütni vissza (Not To Hit Back) – József Attila
Milyen volt… [video] (No more can I recall, What was her blondness like?) – Juhász Gyula
Minden lélekzetvétel (Every Breath) – Pilinszky János
Mindig van remény (There’s always hope) – Örkény István
Mindkettő emberül (Both manfully) – Baranyi Ferenc
Minek nevezzelek? (WHAT SHALL I CALL YOU?) – Petőfi Sándor
Mint a bika (The bull) – Radnóti Miklós
Mint aki (Like someone) – Nemes Nagy Ágnes
Mire jó a tenger (What the sea is good for) – Kukorelly Endre
Mire megjössz [video] has audio (By the Time You Come) – Pilinszky János
Miserere (Miserere) – Tóth Krisztina
Mit kell tudnia istennek? (What Does God Need to Know?) – Kántor Péter
Mogorva az ég [video] (The Sky Is Sullen) – Pintér Tibor
Mögöttem a múlt (Blue woodlands of the past) – Petőfi Sándor
Mohács (Mohacs Field*) – Kisfaludy Károly
Mondd, mit érlel… (What Will Become of Him..., Tell me what lies in store for a man...) – József Attila
Mondogatnivaló (To Be Said Over and Over Again) – Petri György
Monológ életre halálra (Monologue on Life and Death) – Faludy György
Morning smile (Reggeli mosoly) – Fodor Ákos
Mosoly (Smile) – Petri György
Mostan színes tintákról álmodom (I dream of coloured inks. Of every kind., I’m dreaming of coloured inks) – Kosztolányi Dezső
Most harminckét éves vagyok (I’m thirty-two years old) – Kosztolányi Dezső
Mottó (Motto) – Fésűs Éva
Mozart-kontakt (Mozart-contact) – Fodor Ákos
Műhely-haiku (Workshop-haiku) – Fodor Ákos
Műkő és homok (Fake Stone And Sand) – Károlyi Amy
Műmenyasszony és twist-pulóver (Bride-Mannequin and Twist-Pullover) – Parti Nagy Lajos
N ^
Nagycsütörtök (Maundy Thursday) – Dsida Jenő
Nagy Imréről (On Imre Nagy) – Petri György
Nagyon fáj [video] (It hurts so much, It deeply hurts) – József Attila
Nagyvárosi ikonok (Big City Icons) – Pilinszky János
Napoleonhoz (To Napoleon) – Berzsenyi Dániel
(navigare neszesszer est) ((navigare necessaire est)) – Parti Nagy Lajos
Ne hidd! [video] (The Truth) – Szép Ernő
(Ne légy szeles…) ((Don't be hasty...)) – József Attila
Nefelejcs (Forget-me-not) – Szabó Lőrinc
Ne féljetek (Be Not Afraid) – Jókai Anna
Negyedik ecloga [video] (The fourth eclogue) – Radnóti Miklós
Négysoros has audio (Quatrain) – Pilinszky János
Néhai Vajda János (The late Janos Vajda) – Ady Endre
Neked (To You) – Pintér Tibor
Nem mehetek hozzád [video] (I cannot come to you) – Ady Endre
Nem mozdul (Not moving) – Győrffy Ákos
Nem tudhatom… [video] (I cannot know…, I know not what…, How others see..) – Radnóti Miklós
Nem a végső perc (It's Not The Final Moment) – Beney Zsuzsa
Nem emel föl (Not lifted up by anyone) – József Attila
Nem én kiáltok has audio (No Shriek of Mine) – József Attila
Német zsoldosdal (The Germans’ mercenaries) – Faludy György
Nemzeti dal (National Song) – Petőfi Sándor
Nép & szabadság (Masses & freedom) – Fodor Ákos
Nevelési tanácsadó (Educational Guidance) – Fodor Ákos
New Age (New Age) – Fodor Ákos
Nézz, Drágám, kincseimre (Behold my Treasures, Darling) – Ady Endre
Nihil (Nihil) – Karinthy Frigyes
Nincs egyéb örömöm (No Other Joy Have I, No Other Joy is Mine) – Szép Ernő
Noé bárkája felé (Towards Noah's Ark) – Kányádi Sándor
Norvég leányok [video] (Norwegian Girls) – Weöres Sándor
Novemberi ég alatt (Under November skies) – Illyés Gyula
Nudista strandon (At a nudist beach) – Utassy József
Nyár (Summer) – Rafi Lajos
Nyár, némafilm (Summer, silent film) – Parti Nagy Lajos
Nyelvtanlecke (Grammar lesson) – Kovács András Ferenc
Nyolc sor (Eight lines) – Ladányi Mihály
Nyolcadik ecloga (The Eighth Eclogue) – Radnóti Miklós
Nyujtózás (Stretching) – Szép Ernő
O ^
Ó én szeretem a bús pesti népet (Oh, how I love the sad people of Pest...) – Kosztolányi Dezső
Ó, mért oly későn... (Oh why so late...) – Kiss József
Ó, régi börtönök (Oh, ancient prisons, Old prisons, O ancient prisons) – Radnóti Miklós
Óda [video] (Ode, Ode, Ode) – József Attila
Óda egy hivatalba lépő afgán miniszterhez (Ode to an afghan minister assuming office) – Illyés Gyula
Óhaj (Wish) – Sebestyén Péter
Október, délután (Afternoon, october) – Radnóti Miklós
Oldódó jelenlét (A dissolving presence) – Weöres Sándor
Olyan világban éltem (I Lived In A World) – Kálnoky László
Ómagyar Mária-siralom (Íródott: 1300 körül) (The lament of Mary) – Nyelvemlékek
Omega (Omega) – Pilinszky János
Önarckép 1944-ből (Self-portrait 1944) – Pilinszky János
Optimizmus (Optimism) – Ladányi Mihály
Öreg színész (The old player) – Juhász Gyula
Öregek könyve (részlet) [video] (Book Of The Old (detail)) – Szilágyi Domokos
Öregség (Old Age) – Füst Milán
Öregség (2.) (Old-Age (2.)) – Fodor Ákos
Öreg szerelmesek (Old Lovers) – Orbán Ottó
Őrizem a szemed [video] has audio (I guard your eyes, I watch over your eyes) – Ady Endre
Örmény sírkövek (Armenian Gravestones) – Kányádi Sándor
Örök pillanat has audio (Eternal moment) – Weöres Sándor
Öröklét (Eternity, Eternity, Eternal life) – Weöres Sándor
Örökmozgó has audio (Perpetuum Mobile) – Pilinszky János
Örömök (Joys) – Cseke Gábor
Orpheus (Orpheus) – Beney Zsuzsa
Orpheus útja (The way of Orpheus) – Beney Zsuzsa
Ősszel [video] (In autumn) – Arany János
Ősz (Fall) – Ratkó József
Ősz (Autumn) – József Attila
Ősz és tavasz között has audio (Between autumn and spring) – Babits Mihály
Őszi anzix (Autumn Card) – Sebestyén Péter
? ^
O ^
P ^
R ^
S ^
S. W.-hez (To S. W.) – Pilinszky János
Sánta Vénusz (Lame Venus) – Páskándi Géza
Sárga füvek (Yellow Grass) – József Attila
Sárkány-paripa (The dragon – steed) – Weöres Sándor
Sárkányölés (Dragon slaying) – Jékely Zoltán
Sas (Eagle) – József Attila
Scriptum (részletek) (Scriptum (details)) – Károlyi Amy
Sem emlék sem varázslat (Neither memories nor magic) – Radnóti Miklós
Semmi (Nothing) – József Attila
Semmiért egészen (Entirely And For Nothing) – Szabó Lőrinc
Sem utódja, sem boldog őse has audio (I want to be loved, I'd like to hold) – Ady Endre
Senkid, barátod (No Kin of Yours, Just A Friend) – Csoóri Sándor
Senkiföldrajz (No man’s landscape) – Kovács András Ferenc
Sétálnak, kiülnek a parkba (They Take a Walk, they Sit in the Park) – Kukorelly Endre
Sír (a) felirat (Crying Epitaph) – Rejtő Jenő
Siralmas énnéköm... (How woeful ‘tis for me…) – Bornemisza Péter
Siremlék (Memorial) – Babits Mihály
Sírfelirat (Epitaph) – Beney Zsuzsa
Sírkő helyett (Instead of a tombstone) – Ország-Land, Thomas
Soha mégegy kert (Never again another garden) – Weöres Sándor
Sóhaj (Sigh) – Fodor Ákos
Sokféle városom (My Manifold City) – Gömöri György
Sorakozó (Line-up) – Sebestyén Péter
Sors, nyiss nekem tért... (Fate, give me space) – Petőfi Sándor
Sorstalanság (Fateless) – Kertész Imre
Sötét hintó jön (The Black Landau) – Szép Ernő
Sötétség (Darkness) – Beney Zsuzsa
Stigmák (Stigmas) – Pintér Tibor
Struggle for life has audio (Struggle for life) – Karinthy Frigyes
Summa (Summa) – Fodor Ákos
Suttogás a sötétben has audio (Whisper in the dark) – Weöres Sándor
Szabadság (Freedom) – Fodor Ákos
Szabadság, szerelem (Freedom and love) – Petőfi Sándor
Szakadék (Precipice) – Székely Magda
Számlálgatom... (Counting...) – Reviczky Gyula
Számok (Statistic) – Mezei András
Szárny nélkül (Wingless) – Weöres Sándor
Szavak (Words) – Juhász Gyula
Szegény Yorick (Poor Yorick) – Kormos István
Szegényember balladája has audio (Ballad of a poor man) – József Attila
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor (Susie's lament for Johnny) – Csokonai Vitéz Mihály
Szelíd fohász (Gentle Prayer) – Kányádi Sándor
Szelíden, mint a szél (Gently As The Breeze) – Váci Mihály
Szemelvény a Nagy Receptkönyvből (Quoted From The Great Cookbook) – Fodor Ákos
(szemtenger) ((eye-sea)) – Jász Attila
Széndioxid (Carbon Dioxide) – Nemes Nagy Ágnes
Szent Margit legendája (Legend of Saint Margaret) – Ady Endre
Szent együgyűség (Sacred simplicity) – Határ Győző
Szentpéterváron újra (Back in St Petersburg) – Baka István
Szép vagy (You're beautiful) – Ladányi Mihály
Szép Ilonka (Szép Ilonka) – Vörösmarty Mihály
Szeptember (September, September) – Pilinszky János
Szeptember elején (Early September) – Kosztolányi Dezső
Szeptemberi áhítat has audio (Pieties for September) – Kosztolányi Dezső
Szeptember végén [video] (End of September) – Petőfi Sándor
Szerelem (Love) – Déry Tibor
Szerelem (Love) – Fodor Ákos
Szerelem (Love in Auschwitz) – Mezei András
Szerelem, 1959 (Love, 1959) – Hervay Gizella
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz (Love song to the foal-hide flask) – Csokonai Vitéz Mihály
Szerelmes vers (Love poem) – Faludy György
Szerelmi ciklus 1927-28-ból 1. (Love cycle 1927-28 1.) – Radnóti Miklós
Szerelmi öngyilkosság (Suicide of love) – Karinthy Frigyes
Szeress engem, Istenem (Love me, my God) – Ady Endre
Szeretlek (I love you) – Szabó Lőrinc
Szeretném, ha szeretnének [video] has audio (I want to be loved) – Ady Endre
Szeretők (Lovers) – Petri György
Szerkezet (Structure) – Pintér Tibor
Szikvója-erdő (Sequoia forest) – Nemes Nagy Ágnes
Szilveszter (New Year's Eve) – Tóth Krisztina
Szindbád (The adventures of Sindbad) – Krúdy Gyula
Szindbád - Rozina (The adventures of Sindbad - Rozina) – Krúdy Gyula
Színek és évek (Colours and years) – Kaffka Margit
Szó (Word) – Károlyi Amy
Szó ((Ap)peal*) – Kiss Judit Ágnes
Szobrok (Statues) – Nemes Nagy Ágnes
Szociálpszichológiai axióma (Socialpsichological axiom) – Fodor Ákos
Szöcskék a harangon (Grashoppers on the bell) – Nagy László
Szondi két apródja has audio (The two pages of Szondi) – Arany János
Szörnyű fegyver (Horrible Weapon) – Illyés Gyula
Szörnyű idő... (A time of fear) – Petőfi Sándor
Szösz néne (Túl a Maszat-hegyen. Muhi Andris és a pacák birodalma, részlet) (Old Missus Fluff) – Varró Dániel
Szózat (Appeal, Appeal) – Vörösmarty Mihály
Sztavrogin elköszön [video] has audio (Stavrogin Takes Leave) – Pilinszky János
Sztavrogin visszatér has audio (Stavrogin Returns) – Pilinszky János
Születésnapomra has audio (For My Birthday, For My Birthday) – József Attila
Szülőföldemen (My Birthplace) – Petőfi Sándor
Szvidrigajlov utolsó éjszakája (Svidrigailov's last night) – Kálnoky László
T ^
Tabernákulum (Tabernacle) – Pilinszky János
Tajtékos ég [video] (Foamy sky, Clouded Sky, Foaming sky) – Radnóti Miklós
Találkozás a József téren (A meeting on Jozsef square) – Szőcs Géza
Találkozások (Encounters) – Pilinszky János
Táncdal (Dancing Song) – Weöres Sándor
Tanítás a szerelemről (A teaching about love) – Baranyi Ferenc
Tántorgó (Swagging) – Rab Zsuzsa
Tanuld meg ezt a versemet (Learn by Heart This Poem of Mine) – Faludy György
Tanuljunk idegen nyelveket! (Let’s Learn Foreign Languages) – Örkény István
Tanulni kell (One Must Learn) – Nemes Nagy Ágnes
Tanúvallomás (Testimony) – Mezei András
Tárgyeset (Objective Case) – Károlyi Amy
Társasélet (Social Life) – Fodor Ákos
Tartózkodó kérelem has audio (Shy request) – Csokonai Vitéz Mihály
Tavaly, április (Last Year, April) – Tóth Imre
Tavasz (Spring) – Faludi Ferenc
Távolodóban (Drawing Off) – Kányádi Sándor
Te Deum (Te Deum) – Sík Sándor
Tedd a kezed has audio (Lay Now Your Hand) – József Attila
Tegnap és ma (Yesterday & today) – Radnóti Miklós
Tegnapi tegnap siratása (Lament of yesterday's yesterday) – Ady Endre
Tekintet nélkül (Regardless) – Dsida Jenő
Tél lesz (The coming winter) – Petri György
Téli ég alatt (Winter Sky) – Pilinszky János
Téli út (Winter road) – Baka István
Télies (Wintry) – Pintér Tibor
Teljes zavar (Totally Confused) – Pintér Tibor
Télutó Amherstben (Late winter in Amherst) – Gergely Ágnes
Temetés ősszel (Funeral In Autumn) – Pintér Tibor
Templomtorony (Church Tower) – Fodor Ákos
Tenger (The sea) – Szabó Lőrinc
Tengeri fű (Seaweed) – Orbán Ottó
Tenger Könnyek Csillaga (The Star of the Sea of Tears) – Borbély Szilárd
Tényvers (Haste) – Mezei András
Térden (On knees) – Nemes Nagy Ágnes
Terek has audio (Spaces) – Pilinszky János
Teremtmények (Creatures) – Ladányi Mihály
Testamentum (Testamentum) – Baka István
Testvérek (Siblings) – Illyés Gyula
Tétova óda [video] (A hesitant ode, Hesitant ode) – Radnóti Miklós
Thomas Mann üdvözlése (Welcome to Thomas Mann, Welcome for Thomas Mann) – József Attila
Tiltott csillagon (On a Forbidden Star) – Pilinszky János
Tiszta szívvel [video] has audio (With a pure heart, With a pure heart, With a pure heart, From a pure heart, With Pure Heart, With a pure heart) – József Attila
Titok (Secret) – Fodor Ákos
Titok (Secret) – Pilinszky János
Tíz év után (A decade later) – Balla Zsófia
Több ismeretlenes álom (Dream with several unknown factors) – Kemény István
Többé sohasem (Never again) – Reményik Sándor
Töredék (Fragment) – Radnóti Miklós
Töredék (Örökkön…) has audio (Fragment (All The Time…)) – József Attila
Torony és tövis (Tower and thorn) – Kovács András Ferenc
Torzó - 1992 (Torso - 1992) – Kovács András Ferenc
Tóték (The flower show) – Örkény István
Transzcendens etűd (Transcendental etude) – Gergely Ágnes
Trapéz és korlát has audio (Trapeze and Parallel Bars) – Pilinszky János
Tudod, hogy nincs bocsánat [video] (Mercy Denied Forever) – József Attila
Tüdőgyúladásomról (On my pneumonia) – Csokonai Vitéz Mihály
Tükör előtt (In front of the mirror) – Nemes Nagy Ágnes
Túlcsorduló haiku: a szépségről (Exuberant Haiku: About Beauty) – Fodor Ákos
Tűz (Fire) – Nagy László
Tüzem, lobogóm (My fire, my blaze) – Utassy József
Tüzes seb vagyok (I am a Blazing Wound) – Ady Endre
U ^
V ^
Vad szirttetőn állunk (Standing on Top of the Wild Cliff) – Ady Endre
Vadászat, lagzi, télidő (Hunting, wedding, wintertime) – Kovács András Ferenc
Vadszőlő (Ivy) – Baka István
Vágy (Longing) – Kányádi Sándor
Vakvágta (Hell for leather) – Fodor Ákos
Valaki (Someone) – Pilinszky János
Valaki értem imádkozott [video] (Someone Said A Prayer For Me) – Reményik Sándor
Valaki jár a fák hegyén [video] (Somebody Walks Atop The Trees) – Kányádi Sándor
Valaki követ álmodik (Someone is dreaming stones) – Kovács András Ferenc
Válasz Petőfinek (Reply to Petőfi) – Arany János
Választás (A choice) – Mezei András
Vallomás (Confession) – Heltai Jenő
Vallomás (Confession) – Fodor Ákos
Vallomás a városhoz (Confession To The City) – Csoóri Sándor
Válóok (A Ground For Divorce) – Sebestyén Péter
Van Gogh imája (Van Gogh's Prayer) – Pilinszky János
Van ilyen (That Happens) – Pilinszky János
Város (City) – Bari Károly
Vasco Nùnez de Balboa kijut a Csendes-óceánhoz (Vasco Núnez de Balboa Reaches the Pacific Ocean) – Sebestyén Péter
Védd meg (Defend it) – Nemes Nagy Ágnes
Végkifejlet (Dénouement) – Pilinszky János
Végrendelet (A last testament) – Eötvös József
Végrendelet (Last Will) – Reményik Sándor
Végül (At last) – József Attila
Veled vagyok (I'm With You) – Kassák Lajos
Vén diák üdvözlete (An old pupil’s greeting) – Ady Endre
Venit summa dies... (Venit summa dies…) – Juhász Gyula
Vér és arany [video] (Blood and gold) – Ady Endre
Veremben (In the ditch) – Gergely Ágnes
Veresmart [video] (Like a pregnant woman) – Radnóti Miklós
Vers cím nélkül (Untitled poem) – Szép Ernő
Versek a vers körül. Részletek. (Poems Around The Poem (Details)) – Kányádi Sándor
Vesztőhely télen has audio (A Scaffold In Winter) – Pilinszky János
Vígrendeletek (Smilelast Wills) – Fodor Ákos
Vihar (Storm) – Nemes Nagy Ágnes
Vihar előtt (Before the storm) – Radnóti Miklós
Világlátott egérke (The little globe-trotting mouse) – Kányádi Sándor
Világot járó hideglelés (A Globe-Trotting Shudder) – Csoóri Sándor
Villamos-végállomás (Tram – Final Station) – Nemes Nagy Ágnes
Virágének (Love Song) – Tamkó Sirató Károly
Visszafele (Backwards) – Pilinszky János
Visszatekintés (Retrospect) – Arany János
Visszatér a múlt (Past Returns) – Petőcz András
Vizicsoda* (Water-miracle***) – Pintér Tibor
Vízkereszt előtt (Before Epiphany) – Sebestyén Péter
Vojtina ars poétikája (részlet) (Vojtina’s Ars Poetica (extract)) – Arany János
Volna még (Still There Would Be) – Kányádi Sándor
Vonzás (Attraction) – Pintér Tibor
Vörös havon (On Red Snow) – Pásztor Béla
W ^
X ^
Y ^
Z ^
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap