The page of Herbert, Zbigniew, Works translated to Slovak

Image of Herbert, Zbigniew
Herbert, Zbigniew
(1924–1998)

Works

Jonáš {Hvišč, Jozef , Mojík, Ivan } (Jonasz)
Niké ktorá je v rozpakoch {Hvišč, Jozef , Mojík, Ivan } (Nike która się waha)
Úvaha o probléme národa {Hvišč, Jozef , Mojík, Ivan } (Rozważania o problemie narodu)
Varšavský cintorín {Hvišč, Jozef , Mojík, Ivan } (Cmentarz warszawski)
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap