Černík, Michal: Hlboký dotyk (Hluboký dotek in Slovak)

Portre of Černík, Michal
Portre of Janík, Pavol

Back to the translator

Hluboký dotek (Czech)

Jak to zní vroucně, když řeknu:
Uchopíš mou ruku
a dotkneš se mého srdce.

Ale srdce je znavené.
Došlo až na konec světa.
Vešla se do něj veškerá láska
a teď se uzamklo v pěst
a svírá v ní veškerou úzkost.Uploaded byRépás Norbert
PublisherNakladatelství: Drábek Antonín
Source of the quotationNechtěj obývat vichry, ISBN: 978-80-87283-08-0
Publication date

Hlboký dotyk (Slovak)

Ako to znie vrúcne, keď poviem:
Uchopíš moju ruku
a dotkneš sa môjho srdca.

Ale srdce je unavené.
Prišlo až na koniec sveta.
Vošla sa doňho všetka láska
a teraz sa zaťalo do päste
a zviera v nej všetku úzkosť.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpavoljanik.sk
Publication date

minimap