Černík, Michal: Smrť víchrov (Smrt vichrů in Slovak)

Portre of Černík, Michal
Portre of Janík, Pavol

Back to the translator

Smrt vichrů (Czech)

Nechtěj obývat vichry,
i když nejsilnější jsou na vrcholcích a pláních.
Bezvětří bude jejich smrt.
Zůstane po nich jen to,
co neměly sílu zničit.
Skála před vichry neuhne
a ohnutá stébla trav se opět napřímí.
Tak i vichry dějin jsou bez milosti záhubné
a nakonec se pokaždé samy vysílí až k smrti.
Lidé pod nohama znovu pocítí majestát země a života
a domy z trosek vstanou jako při vzkříšení.Uploaded byRépás Norbert
PublisherNakladatelství: Drábek Antonín
Source of the quotationNechtěj obývat vichry, ISBN: 978-80-87283-08-0
Publication date

Smrť víchrov (Slovak)

Nechci obývať víchry,
aj keď najsilnejšie sú na vrcholoch a pláňach.
Bezvetrie bude ich smrť.
Zostane po nich len to,
čo nemali silu zničiť.
Skala pred víchrami neuhne
a ohnuté steblá tráv sa opäť vzpriamia.
Aj víchry dejín bez milosti prinášajú záhubu
a napokon sa vždy samy vysilia až na smrť.
Ľudia pod nohami znova pocítia majestát zeme a života
a domy z trosiek vstanú ako pri vzkriesení.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpavoljanik.sk
Publication date

minimap