Černík, Michal: Zápas o seba (Zápas o sebe in Slovak)

Portre of Černík, Michal
Portre of Janík, Pavol

Back to the translator

Zápas o sebe (Czech)

Někdy si vyčítáš své životní prohry.
Neklaněl ses modlám, když se vztyčovaly,
a bylo ti trapné modly bořit,
když se nabídl hrdinský čas boření.

Častěji si teď připadáš jako kamínka,
v kterých už není čím zatopit.
Častěji se pro tebe stmívá než rozednívá.
Jako by ti osud pod nohy hodil hřbitov.

Schází ti schopnost proměnit se v čin
a vejít do světa, který si přeješ.
Ale tobě stále ještě zůstává možnost
milovat i nenávidět.

Stále ještě ze sebe vylamuješ slova,
ještě si v mysli hájíš místo pro radost
a těšíš se ze všech dní,
které tě nezdolaly a tys je nevzdal.

Jsi ve věku, kdy tě blízkost
přitahuje víc než dálky
a kdy v sobě prožíváš to největší ticho,
stejně tak jako v mládí jsi prožíval tu největší bouři.

Konečně jsi v sobě našel svého panovníka,
teď nasloucháš pouze jeho příkazům
a pouze jemu jsi povinován
i za cenu zatracení.

V tom věku tě žádná moc
už nemůže poblouznit ani zatemnit
a nenapliješ si kvůli ní do tváře jen proto,
abys přijal její proradnou milost.Uploaded byRépás Norbert
PublisherNakladatelství: Drábek Antonín
Source of the quotationNechtěj obývat vichry, ISBN: 978-80-87283-08-0
Publication date

Zápas o seba (Slovak)

Niekedy si vyčítaš svoje životné prehry.
Neklaňal si sa modlám, keď sa vztyčovali,
a bolo ti trápne modly boriť,
keď sa ponúkol hrdinský čas borenia.

Častejšie si teraz pripadáš ako piecka,
v ktorej už niet čím zakúriť.
Častejšie sa pre teba stmieva ako rozodnieva.
Ako by ti osud pod nohy hodil cintorín.

Chýba ti schopnosť premeniť sa v čin
a vojsť do sveta, ktorý si želáš.
Ale tebe ešte stále zostává možnosť
milovať aj nenávidieť.

Ešte stále zo seba vylamuješ slová,
ešte si v mysli brániš miesto pre radosť
a tešíš sa zo všetkých dní,
ktoré ťa nezdolali a ty si ich nevzdal.

Si vo veku, keď ťa blízkosť
priťahuje väčšmi ako diaľky
a keď v sebe prežívaš to najväčšie ticho,
rovnako ako si v mladosti prežíval tú najväčšiu búrku.

Konečne si v sebe našiel svojho panovníka,
teraz poslúchaš iba jeho príkazy
a viaže ťa povinnosť iba k nemu
aj za cenu zatratenia.

V tomto veku ti nijaká moc
už nemôže zmiasť ani zatemniť rozum
a nenapľuješ si pre ňu do tváre len preto,
aby si prijal jej zradnú milosť.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpavoljanik.sk
Publication date

minimap