Vrchlický, Jaroslav: Jarní

Portre of Vrchlický, Jaroslav

Jarní (Czech)

Skřivánek vylít do mraku
a jásá,
a z lemu šedých oblaků
na svět, jenž plný zázraků,
déšť zpěvných perel střásá.

A každý tón jak ze zlata
jen zvoní,
a zem poslouchá dojata
a tuší v ňadrech poupata
a čerstvou hlínou voní.Source of the quotationhttp://ld.johanesville.net

Printempa kanto (Esperanto)

Flirtis alaŭd' el sekalo,
Ĝojante;
El griza, nuba vualo
Al miroplena la valo
Ŝutas perlaron kante.

Kaj ĉiu tono arĝente
Sonoras.
Tero aŭskultas atente,
Burĝonojn divenas sente,
Per freŝ-argil' odoras.Source of the quotationhttp://donh.best.vwh.net

minimap