Tsai, Tze-Min: Chvála budúcnosti (Compliments Future in Slovak)

Portre of Tsai, Tze-Min
Portre of Janík, Pavol

Back to the translator

Compliments Future (English)

Bottom of my heart is always worried
The past
Has the letter sent to her transfer to your hands
While back
She is getting older
Often forgetful
Fortunately
No big deal

Sometimes
Have to worry
You are wrapped in time
It ignores the steadfast
Hiding at heart

Afraid to ask
Make things too complicated
May I ask?
Only for help my little daughter
Will you let the rainbow sustained to hang in there?Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationWild Gingerlily (Anthology magazine, Issue 17)
Publication date

Chvála budúcnosti (Slovak)

Na dne môjho srdca je vždy strach
Kedysi
Ti poslala osobný list.
A teraz
Starne
Čoraz častejšie zabúda
Našťastie
A je po probléme

Niekedy
Sa však treba obávať
Stratený v čase
Rád by si si nevšímal
Čo máš ukryté v srdci

Strach opýtať sa
Veci príliš komplikuje
Môžem sa spýtať?
Len aby som pomohol mojej malej dcérke
Uvidíme ešte niekedy dúhu?Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpavoljanik.sk
Publication date

minimap