Tsai, Tze-Min: Diabol (Devil in Slovak)

Portre of Tsai, Tze-Min
Portre of Janík, Pavol

Back to the translator

Devil (English)

I'm good at digging
The hole in your heart
And live in it
Out from time to time
Recaptured some of your sourness
And used bloody thin sutures sealed
Salt into marinade as a side dish with wine
Taste
Full of spicy
AwesomeUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationLotus Literature (Issue 21)
Publication date

Diabol (Slovak)

Podarilo sa mi zavŕtať  
Do tvojho srdca
A žijem v ňom
Občas odchádzam
Len preto, aby som znova videl, ako trpíš
Aby som využil krvavé tenké tesné stehy
Pridávam soľ s vínom ako prílohu do marinády
Chuť
Ostrú
DesivúUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpavoljanik.sk
Publication date

minimap