Tsai, Tze-Min: More (The Sea in Slovak)

Portre of Tsai, Tze-Min
Portre of Janík, Pavol

Back to the translator

The Sea (English)

The rainy day
Cobblestone scouring by the sea
Tempt me
Go to pick up
I want to live there
Dancing
Shouting
Until write a poetry
The Cobblestone
As far as I know
I can’t stop my desire
Throw
The poetry into the sea
But it would accompany me
See seawater
Will or will not
Thus more blueUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationTze-Min Tsai
Publication date

More (Slovak)

Daždivý deň
More obmýva dlažobný kameň 
Láka ma
Aby som nastúpil
Ja chcem žiť tu
Tancovať
Volať
Skôr než napíšem báseň
Dlažobný kameň
Odnepamäti
Neviem ovládnuť túžbu
Vrhnúť
Báseň do mora
Ale to by ma zvádzalo
Hľadieť do morskej vody
Či bude, alebo nebude
ModrejšiaUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpavoljanik.sk
Publication date

minimap