The page of Horváth István, Hungarian biography

Image of Horváth István
Horváth István
(1909–1977)
 

Biography

Horváth István (Magyarózd, 1909. október 9. – Kolozsvár, 1977. január 5.) erdélyi magyar költő, regényíró, elbeszélő. Álneve Náci Pista, a család falusi ragadványneve után.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1th_Istv%C3%A1n_(k%C3%B6lt%C5%91)

Magyarózd híres szülötte Horváth István (1909. Magyarózd -  1977. Kolozsvár) az erdélyi költészet egyik klasszikusa, a népi költészet képviselője. Jékely Zoltán fedezte fel paraszti őstehetségét, irodalmi műveltségét autodidaktaként gyűjtötte be. Az elkötelezett, a plebejusi szemlélet védelmezője. A háború utáni években maga is megpróbál a szocialista realizmus kánonjainak megfelelni, de aztán felhagy vele. A költészet mellett prózaírói munkássága is figyelemre méltó, megírja szülőfalujának lírai monográfiáját (Magyarózdi toronyalja), népköltészeti gyűjteménye forrásértékű. Tragikus a halála: egy ittas belügyi tiszt elgázolja fényes nappal az úttesten. Horváth István szülőháza ma is vonzza a látogatókat.

http://magyarozd.atw.hu/horvath.htm

(Editor of this page: P. Tóth Irén)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap