The page of Jorgos Alevras, Translations from Hungarian

 
Jorgos Alevras
 

Translations

A, b, c, a, c (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: A, b, c, a, c (Hungarian)
Andetag (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Lélekzet (Hungarian)
Den som lever (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Azt mondja aki él (Hungarian)
De promenerar, sätter sig i parken (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Sétálnak, kiülnek a parkba (Hungarian)
En linje (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Valami csík (Hungarian)
En örtagård (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Egy gyógynövény-kert (Hungarian)
Femton rader till minnet av min far (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Tizenöt sor apám emlékének (Hungarian)
Fjorton Budapestrader (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Tizennégy Budapest-sor (Hungarian)
Förändring (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Változat (Hungarian)
Första maj (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Május egy (Hungarian)
Från en annan trakt (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Más tájról származik (Hungarian)
Gång (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Járás (Hungarian)
I källaren (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Mi a pincében (Hungarian)
Jag låter det inte bero (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Nem törődni bele (Hungarian)
Jag låter dig inte gå (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Én nem engedlek (Hungarian)
Jag pratar inte bort min tid (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Én senkivel sem üldögélek (Hungarian)
Jag såg honom vända sig åt vänster och titta in i den lysande Solen (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Balra láttam fordulni, és a fényes Napba nézni (Hungarian)
Oåterkalleligt rusar tiden iväg (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Visszahozhatatlanul rohan az idő (Hungarian)
Ramen och spegeln (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Keret és tükör (Hungarian)
Sedan måste man avstå (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Arról le kell majd mondani (Hungarian)
Skrivarens fålt (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Az írnok mezeje (Hungarian)
Stilla form (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Csendes forma (Hungarian)
Tamburen (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Előcsarnok (Hungarian)
Till S (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: S-nak (Hungarian)
Ungersk nationell skyltmålare (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Magyar nemzeti táblaképfestő (Hungarian)
Vad havet är bra för (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Mire jó a tenger (Hungarian)
Var beslutsam (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Elszánt legyek (Hungarian)
Vem (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Ki az, aki (Hungarian)
Vem blir inte misstänksam (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: Ki nem gyanakszik (Hungarian)
Verklighetens sötma (Swedish) ⇐ Kukorelly Endre :: A valóság édessége (Hungarian)
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap