The page of Rácz Judit, Translations from Hungarian

 
Rácz Judit
 

Translations

À William Carlos Williams (French) ⇐ Kemenczky Judit :: William Carlos Williamsnek (Hungarian)
À ce jour (French) ⇐ Hajnal Anna :: Mára (Hungarian)
À Lajos Kassák (French) ⇐ Weöres Sándor :: Kassák Lajosnak (Hungarian)
Agonia christiana (French) ⇐ Pilinszky János :: Agonia christiana (Hungarian)
Attente (French) ⇐ Kálnoky László :: Várakozás (Hungarian)
Attribué à Ovide - Resignatio (French) ⇐ Jékely Zoltán :: Ráfogások Ovidiusra - Resignatio (Hungarian)
Autophagie (French) ⇐ Weöres Sándor :: Autophagia (Hungarian)
Biographie (French) ⇐ Weöres Sándor :: Önéletrajz (Hungarian)
Ci-gît W. S. (French) ⇐ Weöres Sándor :: Itt nyugszik W.S. (Hungarian)
Clairé, été, silence (French) ⇐ Kormos István :: Klári, nyár, csönd (Hungarian) [video]
Collection privée (French) ⇐ Tandori Dezső :: Magángyűjtés (Hungarian)
Crapaud-caillou marche lent* (French) ⇐ Weöres Sándor :: A kő-béka lassan ment* (Hungarian) [video]
Dans le cimitière de Házsongárd (French) ⇐ Jékely Zoltán :: A Házsongárdi temetőben (Hungarian)
(Disons :) Koan 1970 (French) ⇐ Tandori Dezső :: (Mondjuk:) Koan 1970-ből (Hungarian)
Escalier (French) ⇐ Petri György :: Lépcső (Hungarian)
Études hongroises 69 (French) ⇐ Weöres Sándor :: |Mi volnék?| (Hungarian)
Études hongroises 105 (French) ⇐ Weöres Sándor :: Magyar etűdök 105 (Hungarian)
Face au matin du nouvel an (French) ⇐ Szécsi Margit :: Újév reggele elé (Hungarian)
Fragment sur l'amour (French) ⇐ Hajnal Anna :: Töredék a szerelemről (Hungarian)
Gargouilles (French) ⇐ Tandori Dezső :: Vízköpők (Hungarian)
Hölderlin (French) ⇐ Kemenczky Judit :: Hölderlin (Hungarian)
Imploration (French) ⇐ Marsall László :: Könyörgés (Hungarian)
Inventaire (French) ⇐ Kormos István :: Leltár (Hungarian)
J'aime bien (French) ⇐ Petri György :: Kedvelem… (Hungarian)
J'aimerais être aimé (French) ⇐ Ady Endre :: Szeretném, ha szeretnének (Hungarian) [video] [audio]
Je crois (French) ⇐ Pilinszky János :: Azt hiszem (Hungarian)
Je le crois à ta main (French) ⇐ Marsall László :: Kezednek elhiszem (Hungarian)
Je suis couchée sur des ailes (French) ⇐ Szécsi Margit :: Szárnyakon fekszem (Hungarian)
Koan bel canto (French) ⇐ Tandori Dezső :: Koan bel canto (Hungarian)
Koan II (French) ⇐ Tandori Dezső :: Koan II (Hungarian)
L'oignon parle (French) ⇐ Petri György :: A hagyma szól (Hungarian)
La passion de Ravensbrück (French) ⇐ Pilinszky János :: Ravensbrücki passió (Hungarian) [audio]
La poche returnée (French) ⇐ Kormos István :: Kiforgatott zsebbel (Hungarian)
La tristesse du seul verbe d'existence (French) ⇐ Tandori Dezső :: A puszta létige szomorúsága (Hungarian)
La vielle (French) ⇐ Weöres Sándor :: Öreganyó (Hungarian)
Le mois de la toussaint (French) ⇐ Jékely Zoltán :: Mindszent-hava (Hungarian)
Le prodigue (French) ⇐ Tandori Dezső :: A tékozló (Hungarian)
Le troisième (French) ⇐ Pilinszky János :: A harmadik (Hungarian)
Les annales de la nature (French) ⇐ Weöres Sándor :: A természet évkönyvei (Hungarian)
Maison en Normandie (French) ⇐ Kormos István :: Ház Normandiában (Hungarian)
Mince route large route* (French) ⇐ Weöres Sándor :: Keskeny út, széles út* (Hungarian)
Monnaie (French) ⇐ Marsall László :: Érem (Hungarian)
Oui, dans un monde d'os (French) ⇐ Szécsi Margit :: Ím a büszke szellem (Hungarian)
Palissades (French) ⇐ Marsall László :: Kerítések (Hungarian)
Point de croix (French) ⇐ Weöres Sándor :: Keresztöltés (Hungarian)
Pour mon anniversaire (French) ⇐ Kálnoky László :: Születésnapomra (Hungarian)
Prière vespérale pour les enfants (French) ⇐ Jékely Zoltán :: Gyermekek esti imája (Hungarian)
Quatrain (French) ⇐ Pilinszky János :: Négysoros (Hungarian) [audio]
Question (French) ⇐ Pilinszky János :: Kérdés (Hungarian)
Reproche (French) ⇐ Petri György :: Szemrehányás (Hungarian)
Rêve (French) ⇐ Kormos István :: Álom (Hungarian)
S'en retournant chez soi (French) ⇐ Weöres Sándor :: Hazafelé (Hungarian)
Salon ; l’année (French) ⇐ Tandori Dezső :: Salon; évszám (Hungarian)
Si rare... (French) ⇐ Petri György :: Oly ritka (Hungarian)
Sur la dernière photographie de Attila József (French) ⇐ Weöres Sándor :: József Attila utolsó fényképére (Hungarian)
Sur la plage (French) ⇐ Pilinszky János :: A tengerpartra (Hungarian)
Synopsis de Beckett (French) ⇐ Petri György :: Beckett-szinopszis (Hungarian)
Tel que j'ai commence (French) ⇐ Pilinszky János :: Amiként kezdtem (Hungarian) [audio]
The heart of the matter (French) ⇐ Tandori Dezső :: The heart of the matter (Hungarian)
Tous les détails (French) ⇐ Tandori Dezső :: Mind, mind a részletek (Hungarian)
Un beau jour (French) ⇐ Pilinszky János :: Egy szép napon (Hungarian)
Vent froid (French) ⇐ Pilinszky János :: Hideg szél (Hungarian)
Via Appia (French) ⇐ Vas István :: Via Appia (Hungarian) [audio]
Visage de fille (French) ⇐ Kálnoky László :: Lányarc (Hungarian)
Vivre (French) ⇐ Szécsi Margit :: Élni (Hungarian)
Voici, j'ai donc trouvé ma patrie (French) ⇐ József Attila :: Ime, hát megleltem hazámat (Hungarian) [video]

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap