The page of Toldalagi Pál, Hungarian biography

Image of Toldalagi Pál
Toldalagi Pál
(1914–1976)
 

Biography

Toldalagi Pál (1914–1976) első verseit méltatva Szinyei-Merse és Csók István képeinek napfényben fürdő tájait idézte Forgács Antal. Mások Krúdy nosztalgiáját vélték felfedezni furcsa, zaklatott világában, amelyben a szüntelenül hangoztatott "harsogó fiatalság" mögött ott virrasztott a bú és a magány, s már legelső verseiből is koraöreg, csalódott arc tekintett a meg nem értett, ellenségesnek hitt világra. A felszabadulást követően hosszú hallgatás után jelent meg Szitáló évek (1957) című kötete, amelyben tovább erősödött nosztalgiája, árvaságának, számkivetettségének érzése.

Source: http://mek.oszk.hu/02200/02227/html/02/240.html

(Editor of this page: Fehér Illés)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap