Birtalan Balázs: Všedné dni, symboly (Köznapok, emblémák in Slovak)

Portre of Birtalan Balázs
Portre of Janík, Pavol

Back to the translator

Köznapok, emblémák (Hungarian)

Meghalni február huszonnegyedikén,
milyen poén lett volna már:
szökőnap szökni meg mindaz elől,
mi most harap, s mi még harapni vár.

Huszonkilencedike a következő esélyes
gegre vennem, hogy úgyis meg kell halni:
négyévente lenne csak rendezhető
igazi kimúlásnapi parti.

Március elseje: megjött a tavasz,
odafönt madárricsajban tombol az ég;
én itt lent gúnyosan röhögve dobom fel talpam,
s dalolom: „Csuknikék, csukninkék!”

„Nyugalom, egy jól megválasztott halállal
bármely köznap emblematikussá tehető”
– biccent felém hívogatólag
háromszázhatvanöt fejével a temető.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationbirtalan.blogspot.co.at

Všedné dni, symboly (Slovak)

Dokonať dvadsiateho štvrtého februára
akáže by pointa mohla byť:
priestupný deň pred všetkým utiecť,
čo teraz hryzie, na hryzenie čaká a chce hrýzť.

Dvadsiateho deviateho ďalším favoritom
na pointu vzatie je, veď aj tak zomrieť treba:
štvorročne konať mohla by sa
pravá partia dňa pominutia.

Prvý marec: jar prišla,
ja tu dole posmešne sa rehotajúc natiahnem nohy,
tam hore obloha vo vtáčom kriku jasá;
”Zavri-trp, zavri-trp,” [1] znejú noty!

”Pokoj, správne zvolenou smrťou
ktorýkoľvek všedný deň na obrazný meniť dá sa”
 – volajúc smerom ku mne kývne
tristošesťdesiatimi piatimi hlavami cintorínska spása.[1] Sýkorka bielolíca (lat. Parus major) nôti dvojslabičným spevom "ci-be ci-be ci-be ci-be" alebo "cici-trn cici-trn cici-trn". "zavri-trp zavri-trp zavri-trp" naznačuje pominutie a trpkosť.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap