Borbély Szilárd: Vivere nel corpo. (Testben élni. in Italian)

Portre of Borbély Szilárd

Testben élni. (Hungarian)

Az emberi viselkedés evolúciója során
a nyelv az elszigetelődés eszközévé
vált. Ugyanis a tárgyi világgal párhuzamosan
a tudat képes megjeleníteni a dolgokat

mentális reprezentációk által. Amikor fel-
idéződik a tudatban. A nyelv a reprezentáció
harmadik síkja. Segítségével egy másik
tudatban is jelenlévővé tehető a tárgy

képe. A reprezentációnak ezen a szintjén
a metaforák tapasztalata a beszélgetés által
közvetíthetővé lesz. És ha a szeretők éjjel

találkoznak, a sötétben lelkük érintkezik.
A létezésnek ugyanis van egy magasabb
szintje. Mert testben élni maga a halál.

 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationhttps://www.lyrikline.org

Vivere nel corpo. (Italian)

Nel corso dell’evoluzione del comportamento
umano, il linguaggio divenne mezzo di isolamento.
Infatti parallelamente al mondo materiale la
coscienza è in grado di visualizzare cose tramite
 
rappresentazione mentale. Quando viene rievocata
dalla coscienza. Il linguaggio è il terzo livello di
rappresentazione. Con il suo aiuto, è possibile render
presente l’immagine dell’oggetto, in un’altra
 
coscienza. A questo livello di rappresentazione
l’esperienza delle metafore sarà trasmissibile
tramite la conversazione. E se gli amanti di notte
 
s’incontrano, le loro anime comunicano nel buio.
In effetti l’esistenza possiede un livello più alto.
Perché vivere nel corpo non è altro che la morte.Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap