Kányádi Sándor: Noé bárkája felé

Portre of Kányádi Sándor

Noé bárkája felé (Hungarian)

a Nagy Imre-festmény hátára
 
Be kell hordanunk, hajtanunk mindent.
A szavakat is. Egyetlen szó,
egy tájszó se maradjon kint.
Semmi sem fölösleges.
 
Zuhoghat akár negyvenezer nap
és negyvenezer éjjel, ha egy
buboréknyi lelkiismeret-
furdalás sem követi a bárkát.
 
Mert leapad majd a víz. 
És fölszárad majd a sár.
 
És akkor majd a megőrzött,
a meglévő szóból újra-
teremthetjük magát
az első búzaszemet
ha már igével élnünk
tovább nem lehet.
 
1973Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationwww.mek.oszk.hu

Towards Noah's Ark (English)

 on the back of the Nagy Imre-painting

 

We have to take, to drive in everything.

The words as well. Not a single word,

no dialect-word should stay out.

Nothing’s superfluous.

 

It may as well pour forty thousand days

and forty thousand nights, if not even

a backwash-bubble of conscience-

twinge follows the ark.

 

For the water will ebb away. 

And the mud gets dry some day.

 

And then, from the preserved,

still existing word again

we can re-create the first

grain of wheat itself

if with Word we can’t

live on any more.

 

1973Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationN. U. K.

minimap