Kölcsey Ferenc: Suppression (Elfojtódás in English)

Portre of Kölcsey Ferenc

Elfojtódás (Hungarian)


Ó sírni, sírni, sírni,
Mint nem sírt senki még
Az elsülyedt boldogság után,
Mint nem sírt senki még
Legfelső pontján fájdalmának,
Ki tud? ki tud?

Ah, fájdalom –
Lángoló, mint az enyém, csapongó, s mély,
Nincsen több, nincs sehol!

S mért nem forr könnyű szememben?
S mért hogy szívem nem reped meg
Vérözönnel keblemen?


Suppression (English)


Oh, to cry, to cry, to cry,
Like no one has cried before
After the swallowed happiness,
Like no one has cried before
At the very peak of sorrow,
Is there anyone who can? Is there anyone who can?

Ah, pain –
Just as burning as mine, fluttering and deep,
There's no more, nowhere!

And why don’t tears flame in my eyes?
And why does my heart not burst
under the torrents of bloodminimap