Márai Sándor: Angel from the heaven (Mennyből az angyal in English)

Portre of Márai Sándor

Mennyből az angyal (Hungarian)

Mennyből az angyal menj sietve

Az üszkös, fagyos Budapestre.

Oda, ahol az orosz tankok

Között hallgatnak a harangok.

Ahol nem csillog a karácsony,

Nincsen aranydió a fákon,

Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.

Mondd el nekik úgy, hogy megértsék.

Szólj hangosan az éjszakából:

Angyal vigyél hírt a csodáról.

 

Csattogtasd szaporán a szárnyad,

Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.

Ne beszélj nekik a világról,

Ahol most gyertyafény lángol,

Meleg házakban terül asztal,

A pap ékes szóval vigasztal,

Selyempapír zizeg, ajándék,

Bölcs szó fontolgat, okos szándék.

Csillagszóró villog a fákról:

Angyal, te beszélj a csodáról.

 

Mondd el, mert ez világ csodája:

Egy szegény nép karácsonyfája

A Csendes Éjben égni kezdett -

És sokan vetnek most keresztet.

Földrészek népe nézi, nézi,

Egyik érti, másik nem érti.

Fejük csóválják, sok ez, soknak.

Imádkoznak vagy iszonyodnak,

Mert más lóg a fán, nem cukorkák:

Népek Krisztusa, Magyarország.

 

És elmegy sok ember előtte:

A Katona, ki szíven döfte,

A Farizeus, aki eladta,

Aki háromszor megtagadta,

Vele mártott kezet a tálba,

Harminc ezüstpénzért kínálta,

S amíg gyalázta, verte, szidta:

Testét ette és vérét itta -

Most áll és bámul a sok ember,

De szólni Hozzá senki nem mer.

 

Mert Ő sem szól már, nem is vádol,

Néz, mint Krisztus a keresztfáról.

Különös ez a karácsonyfa,

Ördög hozta vagy Angyal hozta -

Kik köntösére kockát vetnek,

Nem tudják, mit is cselekszenek,

Csak orrontják, nyínak, gyanítják

Ennek az éjszakának a titkát,

mert ez nagyon furcsa karácsony:

A magyar nép lóg most a fákon.

 

És a világ beszél csodáról,

Papok papolnak bátorságról.

Az államférfi parentálja,

Megáldja a szentséges pápa.

És minden rendű népek, rendek

Kérdik, hogy ez mi végre kellett.

Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?

Mért nem várta csendben a végét?

Mért, hogy meghasadt az égbolt,

Mert egy nép azt mondta: "Elég volt."

 

Nem érti ezt az a sok ember,

Mi áradt itt meg, mint a tenger?

Miért remegtek világrendek?

Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.

De most sokan kérdik, mi történt?

Ki tett itt csontból, húsból törvényt?

És kérdik, egyre többen kérdik,

Hebegve, mert végképp nem értik -

Ők, akik örökségbe kapták -:

Ilyen nagy dolog a Szabadság?...

 

Angyal vidd meg a hírt az égből,

Mindig új élet lesz a vérből.

Találkoztak ők már néhányszor

- a gyermek, a szamár, a pásztor -

Az alomban, a jászol mellett,

Ha az Élet elevent ellett,

A Csodát most is ők vigyázzák,

Leheletükkel állnak strázsát,

Mert Csillag ég, hasad a hajnal,

Mondd meg nekik - mennyből az angyal.

 

1956, New YorkUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.mek.iif.hu/porta

Angel from the heaven (English)

Angel from the Heaven, go with haste

To the festering - frosty Budapest

There, between the russian tanks

The bells are silent.

Where christmas isn't bright.

There arent any golden nut on the trees,

There is nothing else than, frost, shivering, hunger.

Tell them, so that they can understand!

Speak laudly in the night:

Angel, deliver message of miracle!

 

Flap your wings quickly,

Fly, swiftly, because theyre waiting.

Dont tell them about the world,

Where candles are burning,

Tables are full in warm houses,

Cleric cheers with fair words

Flimsy is whispering, gift,

Whise word is deliberateing, smart design,

Sparkler is sparking on the trees,

Angel, now You speak of miracle!

 

Tell this, because this is the wonder of the world:

A por nations christmass treeIn the

Silent Night it began to be on fire

And now a lot of make a sign of the cross.

Continents people just watch, and watch,

Some understand it, some of them dont.

They are thinking, this is too much for thousands.

They are praying or shuddering,

Because something else hangs on the tree, not candy:

Christ of folks, Hungary!

 

And a lot of passes by:

The soldier, who poked him in the heart,

The Farizeus, who sold it,

Who denied, three times.

He dipped his hand in the same bowl,

Wanted to sale it for thirty silvermoney

And while he abused him,

Hit him, acussed him:

Now the people just stand and stare,

But nobody can say nothing to him.

 

Because He doesnt says nothing, neither is accusing,

Stares, like Christ from the cross.

This christmas tree is very odd,

Devil brought it, or Angel brought it,

Who cast die on his robe,

They dont know what are they doing,

They just suspect it

The secret of this night,

Because this is one odd christmas:

The Hungarian nation hangs on those trees.

 

And the world speaks of miracle,

Clerics speaks of bravery.

The state man startes it,

The holy pope blesses him.

And every folk, and orders

Now questioning, why this had to happen.

Why didnt they extinctioned as others wanted?

Why didnt they just waited the end of it?

Why, how the sky opened,

A nation sad: Enough!

 

These people does not understand,

What has rised like the sea?

Why did world orders shaken?

A nation shouted. Then silenced.

But now a lot of them asks: What happened?

Who did make law out of bone, and flesh?

And more of them asks

Stammerly, because they really dont understand

Them, who inherited:

Does freedom this big?

 

Angel, deliver the message from the sky,

They will be always new life out of blood.

They met each other sometimes

The child, the donkey, and the shepherd

In the litter, next to the manger,

If life give born,

They still guard the miracle,

They stand guard with their breath,

Because the star is bright, the dawn shaters,

Tell them: angel from the heaven.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://video.xfree.hu/?n=fnesjudit

minimap