Mezei András: Numeri (Számok in Italian)

Portre of Mezei András

Számok (Hungarian)

Semmilyen sírás, jajkiáltás nem
szörnyűbb, mint maguk a számok:
51 nap, 147 vonatszerelvény,
a négyszázharmincnégyezer
zsidó elhurcolása vidékről
kétszáz SS-sel,
ötezer magyar csendőrrel,
önkéntesek százaival,
először a gettókba,
aztán a téglagyárba
vagyonukból már mind kifosztva,
nyolcvan zsidó egy-egy vagonba,
étlen és szomjan Mengeléig,
a német megszállás napjától
nem önként, de szolgálatkészen,
a németeket nem megelőzve,
hanem csak előzékenyen,
félmillió vidéki zsidó:
életben maradt tíz százalék.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. O. L

Numeri (Italian)

Non v’è pianto né grido di dolore
più terribile dei numeri crudi:
51 giorni, 147 convogli ferroviarie,
quattrocento trentaquattromila
ebrei deportati dalle province,
con 220 SS,
con cinquemila gendarmi ungheresi,
con svariate centinaia di volontari,
prima nei ghetti,
e dopo averli spogliati del tutti i loro beni,
nella fabbrica dei mattoni,
ottanta ebreo in ciascun vagone,
affamati e assetati sino al Mengele,
sin dalla data dell’occupazione tedesca
non per proprio volere, ma con disponibilità,
non impedendo i tedeschi,
ma solo cortesemente,
mezzo milioni di ebrei dalla provincia:
è rimasto in vita il dieci percento.
 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap