Nagy László: Kdo lásku pronese (Ki viszi át a Szerelmet in Czech)

Portre of Nagy László

Ki viszi át a Szerelmet (Hungarian)

Létem ha végleg lemerűlt,
ki imád tücsök-hegedűt?
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül föl a szivárványra?
Lágy hantú mezővé a szikla-
csípőket ki öleli sírva?
Ki becéz falban megeredt
hajakat, verőereket?
S dúlt hiteknek kicsoda állít
káromkodásból katedrálist?
Létem ha végleg lemerűlt,
ki rettenti a keselyűt!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!

 

© Nagy László jogutódaPublisherHolnap Kiadó
Source of the quotationVersek és versfordítások 1-3.

Kdo lásku pronese (Czech)

Až se mĕ bytí potopí,
kdo housle cvrčků pochopí?
Kdo snĕžné vĕtvi ohen vduje?
Na duze kdo se ukřižuje?
A kdo jak rodnou hroudu v pláči
obejmout v pase skálu stačí?
Kdo její žíly ve stĕnĕ
zlíbá jak vlasy spuštĕné?
Kdo slepým vírám fanatiků
postaví z kleteb baziliku?
Až se mĕ bytí potopí,
kdo bude strašit pochopy?
Kdo z vody na břeh sedmihlásků
pronese v zubech velkou Lásku?
PublisherVsazování démantů, Praha

Related videos


minimap