Pilinszky János: Searching For The Prodigal Son (A tékozló fiú keresése in English)

Portre of Pilinszky János

A tékozló fiú keresése (Hungarian)

Itt lakott kétségtelenűl.
Látod? Látom.
A mi fiúnk.
Űlj az ablakba, nézd a házakat,
aztán a szobát, falakat,
a jégveremnél hidegebb
éléskamrát, mosdóhelyet.
Most pedig indúljunk haza.Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationwww.mek.oszk.hu

Searching For The Prodigal Son (English)

He lived here, no doubt.
Can you see? I can.
He’s our son.
Sit by the window, watch the houses,
then the room, the walls,
the pantry colder than
an ice-pit, the washroom.
And now let’s set off for home.Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationN. U. K.

minimap