Pilinszky János: Baleset

Portre of Pilinszky János

Baleset (Hungarian)

Madarak vérzik be a mennyet,

cigányok és gyerekek léptei

lyuggatják át a szerenádnál szűzibb

kemény havat. De ez a szép, ez a

gyönyörűségen ejtett

örökös baleset.Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationwww.mek.oszk.hu

Accident (English)

Birds drench heaven with blood,

footsteps of gipsies and children

leave holes in the heavy snow

purer than serenade. Yet, this is beautiful,

this eternal accident

befalling on beauty.Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationN. U. K.

minimap