Pilinszky János: Tokom jednog života (Egy életen keresztűl in Serbian)

Portre of Pilinszky János
Portre of Fehér Illés

Back to the translator

Egy életen keresztűl (Hungarian)

Sógorom emlékezetére

 

1

Mi törjük el, repesztjük ketté,

mi egyedűl és mi magunk

azt, ami egy és oszthatatlan.

 

2

Utána azután

egy hosszú-hosszú életen keresztűl

próbáljuk vakon, süketen, hiába

összefércelni a világ

makulátlan és eredendő szövetét.

 

3

Gyerekkorunkban meg kellene halnunk,

tudásunk csúcsán, alázatunk magasán,

de tovább élünk, foltozgatva és

tóldozgatva a jóvátehetetlent.

 

4

Még jó, hogy elalhatunk közbe-közbe

és utóljára.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://dia.jadox.pim.hu

Tokom jednog života (Serbian)

U spomen mog šurjaka

 

1

To što je jedno i nedeljivo

isključivo mi, mi sami

slomimo, cepamo na dva dela.

 

2

Posle potom

kroz dugog dugog života

uzalud pokušavamo slepo, gluho

skrpiti neokaljano

i izvorno platno sveta.

 

3

Trebali bi umreti u detinjstvu,

na vrhuncu znanja, na visini poniznosti,

ali dalje živimo, krparimo i

dogradimo nepopravljivo.

 

4

Dobro je što možemo usput-usput i zadnji put

zaspati.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://feherilles.blogspot.com

minimap