Pilinszky János: Pilát (Pilátus in Slovak)

Portre of Pilinszky János

Pilátus (Hungarian)

Kemény vagy, hivatalból.
Elitélsz, hivatalból.
Rámnézel, hivatalból.

Rádnézek mindörökre -
rádnézek mindhiába.

Itt állok mindörökre -
itt állok mindhiába.

Fölmentelek mindörökre.Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationwww.mek.oszk.hu

Pilát (Slovak)

Si tvrdý, úradne.
Odsúdiš ma, úradne.
Pozerieš na mňa, úradne.

Pozriem na teba večne -
pozriem zbytočne.

Stojím tu, naveky -
Stojím tu, zbytočne.

Oslobodím ťa, naveky.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap