Pilinszky János: La foto malriuscita (Rossz fölvétel in Italian)

Portre of Pilinszky János

Rossz fölvétel (Hungarian)

Rossz fölvétel. Szabadban készűlt.

Rotációs papírra nyomták.

A férfi arca, mint egy bünözőé,

s ez igaz is, volt vétke épp elég.

De most, hogy a sürü és idegen

erdőben megállítják, igazában

csak egy marad: nadrágja ráncai.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://mek.niif.hu

La foto malriuscita (Italian)


La foto è malriuscita. Stata scattata al' aperto.

Stampata su carta da giornale.

Il viso del uomo sembra quello di un malavitoso,

il che corrisponde al vero, di peccati ne aveva a iosa.

Ma ora, che vien' fermato nel bosco fitto e estraneo,

in realtà rimane un' sola cosa:

le grinze dei suoi calzoni.Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap