Pilinszky János: Stavrogin sa porúča (Sztavrogin elköszön in Slovak)

Portre of Pilinszky János

Sztavrogin elköszön (Hungarian)

"Unatkozom. Kérem a köpenyem.
Mielőtt bármit elkövetnek,
gondoljanak a rózsakertre,
vagy még inkább egyetlen rózsatőre,
egyetlen egy rózsára, uraim."Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationhttp://mek.oszk.hu

Stavrogin sa porúča (Slovak)

"Nudím sa. Prosím si svoj plášť.
Predtým než sa hocičoho dopustíte,
myslite na ružovú záhradu,
alebo predovšetkým na jediný ružový ker,
na jedinú ružu, páni."[1][1] Dostojevskij Fiodor Michajlovič: Diablom posadnutí (Besi). Hlavnými hrdinami románu sú členovia malého krúžku „diablom posadnutých“ revolucionárov, vedených démonickou postavou veľkopanského zhýralca a nihilistu Nikolaja Stavrogina (predobrazom postavy bol ruský anarchista Bakunin) a „emisára“ tohto krúžku a vykonávateľa pomsty na neposlušnom študentovi Šatovovi Petra Verchovskenského (jeho postava má mnoho totožných čŕt s Nečajevom). Zdroj: Marta Balážová, http://cdn.srv.rtvs.skUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap