Pilinszky János: Encounters (Találkozások in English)

Portre of Pilinszky János

Találkozások (Hungarian)

Szilágyi Júliának

Hányféle találkozás, Istenem,
együttlét, különválás, búcsuzás!
Hullám hullámmal, virág a virágtól
szélcsendben, szélben
mozdúlva, mozdulatlanúl
hány és hányféle színeváltozás,
a múlandó s a múlhatatlan
hányféle helycseréje!Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://dia.jadox.pim.hu

Encounters (English)

To Júlia Szilágyi
 
How many kinds of encounters, my God,
being together, separation, farewell!
Wave with wave, flower from flower,
in calmness, in wind
moving, motionless,
how many kinds of transfigurations,
of the temporal and the timeless -     
how many kinds of transitions!Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationN. U. K.

minimap