Rafi Lajos: Stay With Me (Maradj velem in English)

Portre of Rafi Lajos

Maradj velem (Hungarian)

Panaszom hosszú kín s a testem
sírgödör lett.
Mióta nem vagy, sok ember
halt meg bennem.

 Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationwww.mek.oszk.hu

Stay With Me (English)

My complaint’s long pain, my body’s
become a grave.
Since you are not, many people
have died in me.Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationN.U.K.

minimap