Sebestyén Péter: Zona montuosa del'Antartide (Antarktisz hegyvidéke in Italian)

Portre of Sebestyén Péter

Antarktisz hegyvidéke (Hungarian)

Kínosan ügyelj, hogy ne lépj a koldusokra odalenn. A türelem első játszótere ez, félhomály, hólétocsogás. Odafenn pótdíjat szednek az erre rendeletben feljogosított személyek, akik mind az ismerőseid. Hovatovább rend lesz.
Az első vagon üres. Temérdek az utolsó talpalatnyi hely, s a pokolfehér szerelvény vígan siklik el. Az ötödik vagy hatodik megálló lesz az, amiről a fagyott csontvelő sem akar tudni, csak a hétpróbás emlékezet. Feltételes végállomás.
A mozgólépcsők itt is tele vannak, mindenki lefelé sorjázik, mindenki lefelé sorvad el. A csarnokból kilépve friss a lég, taxit keresel, s a távolban tavasz simogatja Antarktisz hegyvidékeit.Uploaded byP. T.
Source of the quotationAuthor

Zona montuosa del'Antartide (Italian)

Stai attento scrupolosamente nel non pestare i mendicanti laggiù. La prima palestra della pazienza è questa, penombra, scalpiccio nella poltiglia di neve. Per questo,lassù, persone autorizzate per decreto, che son tutti conoscenti tuoi, raccolgono un supplemento.
Viepiù ci sarà ordine.
Il primo vagone è vuoto. L’ultimo fazzoletto di terra è a profusione, il convoglio, bianco come l’inferno, allegramente fila via. Sarà la quinta o la sesta fermata, di cui neanche il midollo congelato vuol prender nota, solo l’emerito ricordo.
Stazione terminale a richiesta.
Anche le scale mobili sono piene: tutti in fila verso ingiù, tutti deperiscono verso ingiù. Uscendo dalla stazione l’aria è fresca, sei alla ricerca di un tassi,in lontananza la primavera accarezza la zona montuosa del’Antartide.

 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap