This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Janík, Pavol, Slovak biography

Image of Janík, Pavol
Janík, Pavol
(Pavol Janík)
(1956–)

Biography

Pavol Janík, je slovenský spisovateľ, predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 - 2007). V rokoch 1976 – 1981 študoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, pričom popri štúdiu pracoval ako režisér Slovesnej umeleckej realizácie Československého rozhlasu v Bratislave, neskôr ako dramaturg hranej tvorby Slovenského filmu

Pôsobenie:
1982 - 1983 dramaturg v Slovenskom filme
1983 - 1987 pracoval na úseku riadenia slovenskej kinematografie na ministerstve kultúry
1987 - 1989 tajomník Zväzu slovenských dramatických umelcov
1989 - 1990 redaktor kultúrnej rubriky denníka Pravda
1990 - 1992 bol v slobodnom povolaní a venoval sa literárnej tvorbe
1992 - 1993 vedúci redaktor oddelenia kultúry denníka Koridor
1993 - 1997 copywriter a neskôr kreatívny riaditeľ medzinárodnej reklamnej agentúry GGK
1997 - 1998 kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry Donar
1998 - 2003 tajomník Spolku slovenských spisovateľov
2003 - 2007 predseda Spolku slovenských spisovateľov
2007 - 2013 tajomník Spolku slovenských spisovateľov
2010 - 2013 šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník
2013 Spisovateľ - Slobodné povolanie

Zdroje:
-http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/pavol-janik
-http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=663
-http://pavoljanik.sk/CV.html
- https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Jan%C3%ADk_(spisovate%C4%BE)

(Editor of this page: Répás Norbert)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap