The page of Pixiades, Smiljana, Translations from Slovak

Image of Pixiades, Smiljana
Pixiades, Smiljana

Translations

Anđela poznaješ po perju (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Anjela poznáš po perí (Slovak) [video]
Brbljanje nad grobom (Serbian) ⇐ Janík, Pavol :: Táranie nad hrobom (Slovak) [video]
Chatter above the Grave (English) ⇐ Janík, Pavol :: Táranie nad hrobom (Slovak) [video]
Dodir (Serbian) ⇐ Janík, Pavol :: Hmat (Slovak) [video]
Drizzle (English) ⇐ Janík, Pavol :: Mrholí (Slovak) [video]
Ex offo (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Ex offo (Slovak) [video]
Ime (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Meno (Slovak) [video]
It Is behind the Doors (English) ⇐ Janík, Pavol :: Je za dverami (Slovak) [video]
It Is Snowing (English) ⇐ Janík, Pavol :: Sneží (Slovak) [video]
iz Ura, gori! (Serbian) [video]Janík, Pavol :: z Hurá, horí! (Slovak) [video]
Iza vratiju je (Serbian) ⇐ Janík, Pavol :: Je za dverami (Slovak) [video]
Ja sam sa vama (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Som s vami (Slovak) [video]
Klavir (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Klavír (Slovak) [video]
Kosovo (Serbian) ⇐ Janík, Pavol :: Kosovo (Slovak) [video]
Krizantematika (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Chryzantematika (Slovak) [video]
Leto (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Leto (Slovak) [video]
Loša navika (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Zlozvyk (Slovak) [video]
Mi smo profesionalci (Serbian) ⇐ Janík, Pavol :: Sme profesionáli (Slovak) [video]
Molto adagio (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Molto adagio (Slovak) [video]
Moment pre dodira (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Okamih pred dotykom (Slovak) [video]
Mudriji zbog tvoje smrti (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Múdrejší o tvoju smrť (Slovak) [video]
Mudrost (Serbian) ⇐ Janík, Pavol :: Múdrosť (Slovak) [video]
Na relaciji muškarac - žena i nazad (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Na linke muž - žena a späť (Slovak) [video]
Na stolu (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Pri stole (Slovak) [video]
Neko sličan bogu (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Niekto ako boh (Slovak) [video]
Neodloživa pesma (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Neodkladná báseň (Slovak) [video]
Neposlati telegram (Serbian) ⇐ Janík, Pavol :: Neodoslaný telegram (Slovak) [video]
New York (Serbian) [video]Janík, Pavol :: New York (Slovak) [video]
New York (English) [video]Janík, Pavol :: New York (Slovak) [video]
Nokturno za šećernu bolest (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Nokturno pre diabetes (Slovak) [video]
Oda radosti (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Óda na radosť (Slovak) [video]
Ogledala posle smrkavanja (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Zrkadlá po zotmení (Slovak) [video]
Pada sneg (Serbian) ⇐ Janík, Pavol :: Sneží (Slovak) [video]
Pax militaris (Serbian) ⇐ Janík, Pavol :: Pax militaris (Slovak) [video]
Pax militaris (English) ⇐ Janík, Pavol :: Pax militaris (Slovak) [video]
Pešak (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Chodec s absolútnou prednosťou (Slovak) [video]
Porodično zatišje (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Rodinné zátišie (Slovak) [video]
Poslednja četiri takta tišine (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Posledné štyri takty ticha (Slovak) [video]
Pozorište Život (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Divadlo Život (Slovak) [video]
Prinudno sletanje u tvojoj kosi (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Núdzové pristátie v tvojich vlasoch (Slovak) [video]
Priznanje (Serbian) ⇐ Janík, Pavol :: Pocta (Slovak) [video]
Proširiti razumevanje (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Predĺžiť si rozum (Slovak) [video]
Proučavanje porodice (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Rodinná štúdia (Slovak) [video]
Rečnik tuđih snova (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Slovník cudzích snov (Slovak) [video]
Rominja (Serbian) ⇐ Janík, Pavol :: Mrholí (Slovak) [video]
Šta će nam supruge (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Načo sú nám manželky (Slovak) [video]
Stakleni san (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Sen zo skla (Slovak) [video]
Strahota (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Úžas (Slovak) [video]
Tebi (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Tebe (Slovak) [video]
The Touch (English) ⇐ Janík, Pavol :: Hmat (Slovak) [video]
Tribute (English) ⇐ Janík, Pavol :: Pocta (Slovak) [video]
U plavom (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Do modra (Slovak) [video]
Veliko čišćenje (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Veľké upratovanie (Slovak) [video]
Vivace ma non soltanto cosi (Serbian) [video]Janík, Pavol :: Vivace ma non soltanto cosi (Slovak) [video]
We Are Professionals (English) ⇐ Janík, Pavol :: Sme profesionáli (Slovak) [video]
Wisdom (English) ⇐ Janík, Pavol :: Múdrosť (Slovak) [video]

(Editor of this page: Répás Norbert)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap