Šulej, Peter: Feltűnően dekadensek (Výrazne dekadentní in Hungarian)

Portre of Šulej, Peter
Portre of Répás Norbert

Back to the translator

Výrazne dekadentní (Slovak)

výrazne romanticky dekadentní
na stále silnejšie vzruchy
odozvy slabnú a slabnú
neustále hlboko v hre na hrdinov
nalogovaní do jazykových štruktúr
zaplavení technológiami poprepájaní
nimi ešte ne-rozoznávame ne-expandujeme
umŕtvení kyberpriestorom neveriacky
neustále výrazne až naivne dekadentní
preskupujeme akékoľvek:
hodnoty...

ale boli sme takí mladí,

takí mladí,

mladíPublisherDrewo a srd
Source of the quotationPop
Publication date

Feltűnően dekadensek (Hungarian)

feltűnően romantikus dekadensek
az egyre erősebb ingerek
visszhangjai gyengülnek és gyengülnek
a hősök játékában egyre mélyebben
bejelentkezve nyelvi szerkezetekkel elárasztva
technológiákkal behálózva általuk
még nem ismerünk fel nem terjeszkedünk
a kibertértől érzéstelenítve hitetlenül
váltig feltűnően szinte már naiv dekadenciával
csoportosítunk át bármilyen:
értékeket...

de oly fiatalok voltunk,

oly fiatalok,

fiatalokUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationsaját

minimap