Haugová, Mila: Druhá verzia

Portre of Haugová, Mila

Druhá verzia (Slovak)

Prekvapujúco teplá
je farba listu cez
jeho pletivá prerastá
pokorná vlásočnicová
neprestajnosť

apokryf srdca
darmo sa
pokúšam premôcť
vzduch

geheimnisvoll=tajuplnýminimap