Haugová, Mila: Dve zrkadlá

Portre of Haugová, Mila

Dve zrkadlá (Slovak)

... odíď, kým nemiluješ aj zlé.
Smerom ku mne sever, sneh.

„Žijem zvieracie dni,“
horím nahá. Chcela by som,
aby svetlo bolo farba, aby slovo
bolo hviezda...

... chcela by som v dvoch zrkadlách
mať jedinú tvár –minimap