Haugová, Mila: Masky mŕtvych

Portre of Haugová, Mila

Masky mŕtvych (Slovak)

1
Alfa robí masky mŕtvych.
„... nemilujem nič viac ako teba,“
povie muž. Alfa zamrie, v ruke gáza,
farby, kúsok dreva. Každý mŕtvy jeden
ostrý vtáčí vryp.

2
Svietia biele kosti.
Naplnia sa hviezdne zrkadlá.
Múdry prameň vie o smäde.
Masky znova krvácajú: očné jamky,
spánky, zápästia.

3
„Vtáci vedia naše mená,“
povie Alfa. Hladká svoje amulety.
Ako tiché múdre zviera príde muž.
Namiesto krvi je v ňom žena.
Žena láska. Žena smrť.minimap