Haugová, Mila: Verše

Portre of Haugová, Mila

Verše (Slovak)

* * *

Dlho nemí.
Začiname otvárať ústa.

Je tu slovo –
so všetkým, čo bolo pred ním

Všetko sa začína chvením

* * *

v chladných otvorených záhradách
opakujúcich sa rozvetvených máp

určitými pohyblivými hranicami
vytvárajú sa nové mená

)dvojzávitnica(

v prvom priblížení
princíp neurčitosti

)neúplnosti(

v zatajovanom
telesnom spojení

primknuté ústa stražia ich
silnejšie ako prameň

mundsüchtig = ústa+dychtivýminimap