Haugová, Mila: Beavatás (Zasvätenie in Hungarian)

Portre of Haugová, Mila
Portre of Répás Norbert

Back to the translator

Zasvätenie (Slovak)

Alfa sa vyzlieka z tesnej kože,
zrkadlo vrátené do seba? ne-
hmatateľná samota, čoho sa dotkne skrvaví:
v zlate javorového súmraku bez-
nádejné pra-
písmo, čítame na-
čisto? ne-
vratná zmena? je v nej Boh
ktokoľvek ju môže zabiť (básne u-
tajené v tajných snoch), vyľaká ju vlastné ne-
telesné telo, oslovenie vášňou: jedenie plodov
z rúk muža (prudkosť chute!) – te gyönyörű –
V pra-dávnom jazyku matky
zažiari dávno zabudnuté.PublisherNostalgia
Source of the quotationNostalgia

Beavatás (Hungarian)

Alfa lép ki feszes bőréből,
önmagába fordult tükör? tapint-
hatatlan magány, véres lesz mit megérint:
juharfaalkony aranyában-
reménytelen ősi-
írás, tisz-
tán olvasunk? le-
zárt változás? Isten lakozik benne
bárki elpusztíthatja (rejtett álmok el-
titkolt versei), szenvedély szavával test-
telen testét riasztva: férfi tenyeréből
termést kóstolva (féktelen íz!) – te gyönyörű
Ős-régi anyanyelvén
törölt emlék ragyog fel.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationsaját

minimap