Janík, Pavol: Ex offo

Portre of Janík, Pavol

Ex offo (Slovak)

Každý deň beriem do ruky pero
s obavami, že celkom nadarmo.
Nad papierom sa zaťahujú mraky úradovania
ako ťažké nepriehľadné závesy.

Nastáva dokonalá
neónmi vysvietená
kancelárska tma.
Nevidno v nej nič zo života
okrem lacného erárneho nábytku,
rôzne naladených tvárí kolegov
a vždy rovnakej strechy susedného domu.
A k tomu, aby sa nepovedalo,
kúsok oblohy,
súkromný kvetináč
a telefón, ktorý nás zdanlivo spája so svetom.
Ale my dobre vieme,
že nás spája iba s ďalšími kanceláriami.
Treba podotknúť,
že aj to iba vtedy, keď nie je pokazený.
Čo sa nám už dávno nestalo.

Nevidíme nič
a nevieme o ničom.
Nevieme nič o tom,
že na dennom svetle
sa na povrch húževnato derú nové pramene,
zo všetkých otvorov zeme
tryská záhadná voda.
Číra a spravodlivá,
odmeriavajúca čas
a ostatné miery nášho života,
úpenlivo hľadajúca cestičky pre návrat do zeme.

Z oblohy náhle zlietajú vtáci,
lietadlá, kométy a iné nebeské predmety.
V galériách padajú obrazy zo stien
a sochy z podstavcov.
Niečo sa deje.
Dačo sa začalo.

Modrým atramentom
si značím tep,
počet mŕtvych, výšku spôsobených škôd,
medzimestské telefonáty a prerušenia pracovnej doby.

Viem, že túto báseň dostanem k náhrade,
alebo si ju odpracujem v deň pracovného pokoja
po predchádzajúcom súhlase zamestnávateľa.Uploaded byRépás Norbert
PublisherSlovenský spisovateľ, Bratislava / Edícia Nová poézia
Source of the quotationDo videnia v množnom čísle, ISBN 80-85543-00-1
Bookpage (from–to)07-08
Publication date

Ex offo (Russian)

Каждый день я беру в руку ручку
с опасениями, что это совсем напрасно.
Над бумагой наползают тучи администрирования,
как тяжёлые непрозрачные драпировки.

Наступает усовершенствованная,
неонами освещённая
канцелярская тьма.
Не видно в ней ничего из жизни,
кроме дешёвой казённой мебели,
по-разному настроенных физиономий коллег
и всегда одинаковой крыши соседнего дома.
И к тому же, чтобы отделаться,
кусок неба,
частный цветочный горшок
и телефон, ктороый нас как дудто соединяет с миром.
Но мы хорошо знаем,
что он нас соединяет только с другими канцеляриями.
Нужно подчеркнуть,
что и это лишь тогда, когда он не испорчен.
Чего у нас уже давно не было.

Мы ничего не видим
и ни о чём не знаем.
Мы ничего не знаем о том,
что на дневном свету
на поверхность усердно пробиваются новые источники,
из всех отверстий земли
брызжет загадочная вода.
Чистая и справедливая,
отмеряющая время
и остальные меры нашей жизни,
настойчиво ощущая дорожку для возвращения в землю.

С неба внезапно слетают птицы,
самолёты, кометы и другие небесные предметы.
В галереях падают картины со стен
и статуи с пьедесталов.

Что-то происходит.
Что-то началось.

Синими чернилами
я записываю пульс,
число мёртвых, размер причинённого ущерба,
междугородные разговоры и перерывы в рабочее время.
Я знаю, что эти стихи мне придётся возместить,
или я их отработаю в выходной день
по предварительному согласованию с начальством.Uploaded byRépás Norbert
PublisherГриф, Калуга
Source of the quotationПочинка Титаника, ISBN 5-89668-085-6
Bookpage (from–to)47-49
Publication date

Related videos


minimap