Janík, Pavol: Je za dverami

Portre of Janík, Pavol

Je za dverami (Slovak)

Všetky vnútorné hlasy zachrípli
a sťažujú sa na studenú noc.
 
Bezruký a bezkrídly,
do krajnosti zjednodušený mesiac
zletel z neba
a rozčapil sa nám
priamo v záhrade.

Už nadväzuje prvé známosti.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo: Smena Bratislava / Edícia MLADÁ TVORBA
Source of the quotationNezaručené správy
Bookpage (from–to)26-26
Publication date

It Is behind the Doors (English)

All internal voices squeak
and complain about a chilly night.

Armless and wingless,
endlessly simplified moon
descended
from the sky
and spread itself
right in our garden.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap