Janík, Pavol: Kosovo

Portre of Janík, Pavol

Kosovo (Slovak)

Horiaci
papierový
Goethe
sa modlí
po srbsky
za štyristo mŕtvych detí

V Schillerovom kamennom oku
sa leskne slza ortuti

Je to cigánsky plač
za malou rómskou vílou
na dne Jadranského mora

Krv
má neodolateľnú farbu
modravého svitu neba
z ktorého padá
ľahká a trblietavá
ako sprej májového dažďa
aby zúrodnila poranenú zemUploaded byRépás Norbert
PublisherCCW, Bratislava
Source of the quotationBuď vôňa tvoja, ISBN 80-96788-0-8
Bookpage (from–to)28-28
Publication date

Kosovo (Serbian)

Gorući
papiri
Gete
se moli
na srpskom
za četiristo mrtve dece

U Šilerovom kamenom oku
blista suza živa

Čuje se ciganski plač
za malom romskom vilom
na dnu Jadranskog mora

Krv
je neodoljive boje
plavkastog sjaja neba
s kojega kaplje
laka i treperava i svetlucava
kao mlaz majske kiše
da bi oplodila ranjenu zemlju.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap