Janík, Pavol: Múdrejší o tvoju smrť

Portre of Janík, Pavol

Múdrejší o tvoju smrť (Slovak)

(Miroslavovi Válkovi)

Korene vrastajú do zeme ako rakvy,
operní speváci
zvukomalebne kloktajú na javisku,
búrka ženie vlny na breh kaluže.

To všetko v prvom okamihu
po zabudnutí na objavenie Ameriky.

Na dne svojej duše
si každý opravuje vlastný Titanic.

Nočná obloha sa sype na zem
ako trblietavý sneh.

A mŕtvi zostávajú s nami,
nemí ako výčitky.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov / Edícia POÉZIA ´98, zväzok 1.
Source of the quotationNiekto ako boh, ISBN 80-88735-71-8
Bookpage (from–to)18-18
Publication date

Умудрённые твоей смертью (Russian)

(Мирославу Валеку)

Корни врастают в землю, словно гробы,
оперные певцы
звукописью горло полощут на сцене,
взбунтовавшиеся волны лижут берег лужи.

Всё это в первый миг
после того, как забыли об открытии Америки.

На дне своей души
каждый латает собственный Титаник.

Ночное небо сыплется на землю
переливчатым снегом.

А мёртвые остаются с нами,
немые, словно укоры.Uploaded byRépás Norbert
PublisherГриф, Калуга
Source of the quotationПочинка Титаника, ISBN 5-89668-085-6
Bookpage (from–to)123-123
Publication date

Related videos


minimap