Janík, Pavol: Múdrosť

Portre of Janík, Pavol

Múdrosť (Slovak)

Chceš urobiť dieru do sveta?
Škoda.
Je tak deravo na svete.
A predsa z neho nič neunikne.

To len teba je čoraz menej.
Ubúda ťa.
Počuješ ten ruch?
Trvá
a niekedy predstiera hovor.

Odpovedáš mu
na otázky,
ktoré mu sám prisudzuješ.

Toľko otázok
a raz toľko odpovedí.

To je tá múdrosť.
Ňou chceš urobiť dieru do sveta.
Škoda.

Len to, čo vieš,
ťa mrzí.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://pavoljanik.sk/

Filosofía de la vida (Spanish)

¿Quieres levantar el mundo?
Es una lástima.
El mundo es levantado
y rebajado simultáneamente.

Tú decreces.
Tú decaes.
¿Oyes ese rumor?
Continua
y a veces simula el diálogo.

Respondes
a sus preguntas,
las que tú mismo atribuyes a él.

Tantas preguntas
y otras tantas respuestas.

Es tu filosofía de la vida.
Con ella quieres levantar el mundo.
Es una lástima.

Sólo que sabes,
te da pena.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://letralia.com

Related videos


minimap