Janík, Pavol: Načo sú nám manželky

Portre of Janík, Pavol

Načo sú nám manželky (Slovak)

Aby udržiavali oheň
v našich najvnútornejších chladničkách,
aby hasili naše horúce hlavy,
aby sme sa popálili
na ich plamenných pohľadoch,
aby držiac naše šémy
Golemom v nás dali zmysel,
aby mal kto uzemniť
blesky našej pýchy
hromadného ničenia.

Na to sú nám
- bližšie ako košele,
deťmi pozapínané s nami
v jedno, v jediné jedno,
na ktorom nám neodvolateľne
a neodolateľne záleží.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo Atrakt, Bratislava
Source of the quotationHurá, horí!, ISBN 80-85543-00-1
Bookpage (from–to)73-73
Publication date

За какъв дявол са ни съпругите (Bulgarian)

За да подържат огъня
във вътрешните ни хладилници,
за да гасят пламтящите ни глави,
за да обгаряме
на техните пламенни погледи,
задържайки нашите демони,
дали ни смисъл с Голем,
за да има кой да заземи
мълниите на нашите високомерия
и масовото унищожение.

Затова са ни нужни
- по-близки от ризи,
закърфичени с нас
в едно, единствено едно,
от което непреодолимо
и неодолимо зависим.Uploaded byRépás Norbert
PublisherУзнателство БЕЗСМЪРТНИ МИСЛИ, София
Source of the quotationТеатър Живот, ISBN 954-90168-4-6
Bookpage (from–to)51-51
Publication date

Related videos


minimap