Janík, Pavol: Načo sú nám manželky

Portre of Janík, Pavol

Načo sú nám manželky (Slovak)

Aby udržiavali oheň
v našich najvnútornejších chladničkách,
aby hasili naše horúce hlavy,
aby sme sa popálili
na ich plamenných pohľadoch,
aby držiac naše šémy
Golemom v nás dali zmysel,
aby mal kto uzemniť
blesky našej pýchy
hromadného ničenia.

Na to sú nám
- bližšie ako košele,
deťmi pozapínané s nami
v jedno, v jediné jedno,
na ktorom nám neodvolateľne
a neodolateľne záleží.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo Atrakt, Bratislava
Source of the quotationHurá, horí!, ISBN 80-85543-00-1
Bookpage (from–to)73-73
Publication date

Šta će nam supruge (Serbian)

Da bi održavale vatru
u našim najdubljim hladnjacima,
da bi gasile naše usijane glave,
da bi nas palile
svojim plamenim pogledima,
da bi držeći naše planove
Ogromnom u nama dale značenje,
da bi imao ko da uzemlji
sevanje našeg ponosa
masovnog uništenja.

Zato nam trebaju
-bliže od košulje,
decom zakopčane s nama
u jedno, u jedno jedino,
nerazdvojno
i neodoljivo važno.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator
Publication date

Related videos


minimap