Janík, Pavol: Na linke muž - žena a späť

Portre of Janík, Pavol

Na linke muž - žena a späť (Slovak)

Unikáš mi
ako plyn.
V úžase pozorujem,
ako si jediným škrtnutím nôh
zapaľuješ hodvábne šaty.

Oslepujúcou nahotou popieraš belasý plameň.

Blčky, blčiac, a azda aj celkom inak
sa prihováram ohňu,
ktorý už nezamlčíš.

Vtedy som chcel aspoň to podstatné oznámiť všetkým
náhodným okoloidúcim,
všetkým náhodným okololetiacim lietadlám.

No a kto by to za takýchto okolností nezbabral?Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo: Smena Bratislava / Edícia MLADÁ TVORBA
Source of the quotationNezaručené správy
Publication date

On the Line Man - Woman and Back (English)

You escape from me
like gas.
With astonishment I watch
how with a single scrawl of your legs
you ignite your silk dress.

With such blinding nakedness you pre-empt sky-blue flame.

Blazingly ablaze and perhaps wholly otherwise
I address a fire
which you will no longer damp down.

That time I wanted to declare at least what was essential
to all chance passers-by,
to all chance passing aircraft.

So under such circumstances who wouldn’t have spoilt it?Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap